Ansattbilde: Anne Ringen Pedersen

Anne Ringen Pedersen

Studiedirektør
Utdanningsavdelingen
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG
Kompetanseområder
Administrative management, Analysis, Appointment, Leadership, Project management, Strategy, Student and academic administration, Quality of education, Research administration
Arbeidsområde:
Administrastiv ansvarlig for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Erfaring og utdanning innen ledelse, økonomi, strategi, prosjektledelse.
Har også arbeidet innenfor områder som web,
studieadminsitrasjon, lov- og forskriftsverk i UH-sektoren og kjenner sektoren godt.