Kathrin Olsen

Faggruppeleder Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
kathrin.olsen@nord.no
Tlf:
+47 75 05 78 26
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3447

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn: 

Utdanning: 
Barnehagelærer

master i tilpasset opplæring, spesialpedagogisk profil, fra Nord universitet. 

NAFOL forskerskole for lærerutdannere

PhD i spesialpedagogikk, universitetet i Oslo

Yrkeserfaring: 
Pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog i barnehage. 

Spesialpedagog i Autismeteamet i Nordland, ved Barne- og ungdomspsykiatrien, Nordlandssykehuset. 

Universitetslektor i pedagogikk og spesialpedagogikk, deretter stipendiat i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Nesna. 

Universitetslektor deretter førsteamanuensis ved fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
 
Studieleder for barnehagelærerutdanningen, campus Bodø og Vesterålen, Nord universitet. 

Faggruppeleder for barnehagelærerutdanning, fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag

Forsker ved senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, SpedAims

Min forskningsinteresse retter seg mot det spesialpedagogiske forskningsfeltet, barnehagekontekst og barnehagelærerutdanning.