Kathrin Olsen

Faggruppeleder Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
kathrin.olsen@nord.no
Tlf:
+47 75 05 78 26
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3450

Om meg/bakgrunn

Jeg er utdannet barnehagelærer, med en master i tilpasset opplæring, spesialpedagogisk profil, fra Nord universitet. Fra 1996 til 2003 jobbet jeg i barnehage som pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog. Fra 2003 til 2011 jobbet jeg i Autismeteamet i Nordland, ved Barne- og ungdomspsykiatrien, Nordlandssykehuset. I 2011 startet jeg å jobbe som universitetslektor ved Høgskolen i Nesna, der jeg underviste i spesialpedagogikk og pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen. Fra 2013-2017 var jeg stipendiat , og var på PhD program ved Institutt for Spesialpedagogikk, Fakultet for utdanningsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Den 26 april i år skal jeg forsvare min avhandling, som handler om hva som påvirker barnehagepersonalets støtte til sosial deltakelse for barn med autisme.  I stipendiat perioden var jeg også knyttet til Norsk forskerskole for lærerutdannere, med tilhørighet i kull 5. Jeg er nå ansatt som studieleder for barnehagelærerutdanningen, campus Bodø og Vesterålen, Nord universitet. Min forskningsinteresse er rettet mot barnehagebarn med behov for spesialpedagogisk hjelp, forhold som påvirker personalets samspill og støtte til barn, og inkludering. Jeg har også interesse for forskning på hvordan politiske føringer realiseres i barnehagelærerutdanningens innhold, og kryssnasjonale perspektiver på barnehage.