Ansattbilde: Kathrin Olsen

Kathrin Olsen

Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3447
Bakgrunn:
Utdanning:
Barnehagelærer
master i tilpasset opplæring, spesialpedagogisk profil, fra Nord universitet.
NAFOL forskerskole for lærerutdannere
PhD i spesialpedagogikk, universitetet i Oslo Yrkeserfaring:
Pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog i barnehage.
Spesialpedagog i Autismeteamet i Nordland, ved Barne- og ungdomspsykiatrien, Nordlandssykehuset.
Universitetslektor i pedagogikk og spesialpedagogikk, deretter stipendiat i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Nesna.
Universitetslektor deretter førsteamanuensis ved fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
Studieleder for barnehagelærerutdanningen, campus Bodø og Vesterålen, Nord universitet.
Faggruppeleder for barnehagelærerutdanning, fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
Forsker ved senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, SpedAims
Min forskningsinteresse retter seg mot det spesialpedagogiske forskningsfeltet, barnehagekontekst og barnehagelærerutdanning.