Natalia Andreassen

Førsteamanuensis Handelshøgskolen
E-post:
natalia.andreassen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 38
Mobil:
Kontor:
Bodø, Torggården 321

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse med fokus på beredskap og kriseledelse. Jeg er studieprogramansvarlig for erfaringsbasert Master i beredskap og kriseledelse.

Jeg er lead of UArctic Theamatic Network on Arctic Safety and Security.

Jeg har bakgrunn som forsker ved Nordområdesenteret ved Nord universitet Handelshøgskolen og har jobbet med tematikk innenfor maritim beredskap og kriseledelse i nordområdene, sikkerhet og bærekraftig utvikling, inter-organisatorisk koordinering i komplekse omgivelser og utvikling av øvings- og utdanningskonsepter for beredskapsledelse i nordområdene.
Jeg utvikler og bidrar til FOU og beredskapsøvelser i beredskapslaboratoriet NORDLAB.​

Jeg har PhD i bedrdriftsøkonomi fra Nord universitet.

Undervisning/veiledning

Jeg underviser og veileder på masternivå i Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering, Beredskap og kriseledelse, jobber med utvikling av øving- og utdanningskonsepter og studentaktive former av undervisning innenfor beredskap og kriseledelse. 


Forskning

For tiden er jeg involvert i følgende prosjekter: 

MAREC: The Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments, ledet av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord.

ARCSAR: Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network, finansiert av EU Horison 2020, ledet av Hovedredningssentralen Nord-Norge.

RNSARBOOK: NORDIC HANDBOOK FOR SEARCH AND RESCUE IN A MARITIME RADIOLOGICAL/NUCLEAR EMERGENCY, finansiert av Nordic Nuclear Safety Research, ledet av Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA).​


Tidligere prosjekter:
MARPART og MARPART 2 (MAN): Joint-task Force Management in the High North Emergency Response, finansiert av Utenriksdepartementet og Nordland Fylkeskommune, ledet av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord.
SARex Svalbard, finansiert av Utenriksdepartementet, ledet av Maritimt Forum Nord.​