Odd Jarl Borch

Professor Handelshøgskolen
E-post:
odd.j.borch@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 16
Mobil:
+47 901 92 674
Kontor:
Bodø, Torggården 301

Om meg/bakgrunn

Erfaring med undervisning fra videregående skole, fagskole, bachelor, master og PhD. Har arbeidet med bruk av ulike former for digitale løsninger knyttet til trening og øving og har bygd opp undervisningslaboratorium med systemer for VR og simulator-støttet undervisning og trening

Underviser innnenfor sikkerhets- og beredskapsfag, inklusiv Masterstudiet i Beredskaps- og kriseledelse.

Er leder for NORDLAB, Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium (www.nordlab.no).

Ved NORDLAB gjennomføres testing av lederverktøy, organisasjon- og ledelseskonsepter innenfor sikkerhet og beredskap. En gjennomfører trening og øvingsopplegg med bruk av avansert simulatorverktøy.


Utdanning

2008 Sjøkapteinutdanning, Bodin Maritime Fagskole, Bodø.

1993-94 Post doc studier Indiana university, USA

1985-90 Doktorgradsutdanning i foretaksøkonomi med spesialisering i ledelse og organisasjon, Handelshögskolan i Umeå, Umeå universitet

1979 Siviløkonom, Norges handelshøyskole, Bergen

1978 Grunnfag offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Universitetet i Bergen

Undervisning/veiledning

Programansvar for flere studier inklusiv master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Professor II og kvalitetsevaluator ved Bachelor i internasjonal beredskap ved UiT.

Veiledning av en rekke bachelor og mastergradsstudenter samt PhD studenter innen kriseledelse.

Initiert og ledet en rekke forskingsprosjekter innenfor beredskap og kriseledelse med vid internasjonal deltakelse.


Forskning

Driver forskning innenfor sikre operasjoner og beredskap, samt ledelse og organisasjon innenfor beredskapsapparatet.

Leder en forskningsgruppe som de siste årene har jobbet spesielt med maritim beredskap i nordområdene.

Har initiert og deltar i bredt EU-finansiert innovasjonsnettverk mellom arktiske beredskapsaktører ledet av Hovedredningssentralen for Nord-Norge (ARCSAR)

 

Leder av internasjonalt nettverk innen Arctic Safety and Security med 22 universitet og forskningsinstitutt som deltakere.

 

Medlem av europeisk simulatornettverk innenfor simulatorstøttet undervisning

 

Observatør i Arktisk råds fagkomite for beredskap (EPPR)