Ansattbilde: Odd Jarl Borch

Odd Jarl Borch

Professor
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Torggården 301
Kompetanseområder
Strategy, Business and industry, Organisation and Management, Entrepreneurship, Security, High North, Preparedness and total defense

Født i Ibestad i Troms. Utdanning fra Harstad gymnas, Norges handelshøgskole, Umeå universitet i Sverige, Indiana university, USA og Bodin maritime fagskole.

Undervist innenfor en rekke fagområder innen bedriftsøkonomiske emner: fiskeri- og havbruksøkonomi, fartøyoperasjoner, organisasjon og ledelse, økonomisk styring, personaladministrasjon, markedsføring, krise- og beredskapsledelse.

Veiledning av et stort antall bachelor og mastergradsstudenter samt PhD studenter innen organisasjon og ledelsesfag, inklusiv sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Initiert og ledet en rekke forskingsprosjekter innenfor entreprenørskap, innovasjon, næringsutvikling, og beredskap- og kriseledelse, med vid nasjonal og internasjonal deltakelse.


Bidrag til en rekke offentlige utvalg og kommisjoner, inkl faglig rådgivning Koronakommisjonen, medlem av utvalg for utredning av sikkerhet og beredskap innenfor cruiseindustrien, og medlem avTotalberedskapskommisjonen.

Driver forskning innenfor beredskap og forsvar, samt ledelse og organisasjon innenfor beredskapsapparatet.


Etablert og ledet en forskningsgruppe som de siste årene har jobbet spesielt med beredskap i nordområdene.


Har initiert et bredt EU-finansiert innovasjonsnettverk mellom arktiske beredskapsaktører ledet av Hovedredningssentralen for Nord-Norge (ARCSAR)

Initiert og ledet internasjonalt nettverk innen Arctic Safety and Security med 22 universitet og forskningsinstitutt som deltakere innenfor UArctic-samarbeidet, og har vært Chair professor i Societal Safety i samme organisasjon.


Har etablert og ledet NORDLAB Senter for beredskap og samvirke ved Nord universitet.


Arbeider for tiden med hybride trusler og sivilt-militært beredskaps-samarbeid, og koordinerer et nettverk med 25 ledende europeiske forskere innenfor feltet.

1999
Landbrukssamvirket 1999, Borch, Odd Jarl; Stræte, Egil Petter
2021
Adventure-based cruise tourism and emergency response -training for increased polar-water emergency management competence 2021, Sætren, Gunhild Birgitte; Stenhammer, Hege Christin; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl
Computer-assisted management training for professionals in High Arctic SAR -operations. 2021, Sætren, Gunhild Birgitte; Stenhammer, Hege Christin; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl
Hybride trusler, konspirasjonsteorier og falske nyheter, 2021, Ellingsen, Tanja; Borch, Odd Jarl; Karlsson, Ørjan Nordhus
2017
Emergency preparedness in the Barents Sea 2017, Selvik, Ørjan; Fjørtoft, Kay Endre; Berg, Tor Einar; Borch, Odd Jarl; Schmied, Johannes
2016
Opening statement 2016, Borch, Odd Jarl
Safe Operations in the Arctic - The Polar Code and the need for vessel capacities and competence in SAR emergencies 2016, Schmied, Johannes; Berg, Tor Einar; Borch, Odd Jarl; Fjørtoft, Kay Endre; Kazakov, Andrey; Parsons, James
Sarinor WP7 Rapport -Behov for trening, øving og annen kompetanseutvikling innenfor søk- og redning i nordområdene 2016, Borch, Odd Jarl; Roud, Ensieh Kheiri Pileh; Schmied, Johannes; Berg, Tor Einar; Fjørtoft, Kay Endre; Selvik, Ørjan
Maritime activity in the High North - current and estimated level up to 2025. MARPART Project report 1 2016, Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Iudin, Iurii
Maritime Activity and Risk Patterns in The High North. MARPART Project Report 2 2016, Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Marchenko, Nataliya; Ingimundarson, Valur; Gunnarsdóttir, Halla; Jakobsen, Uffe
2014
Partner Selection for Innovation Projects 2014, Borch, Odd Jarl; Solesvik, Marina
2008
Dynamic Capabilities – Conceptualization and Operationalization 2008, Alsos, Gry Agnete; Borch, Odd Jarl; Ljunggren, Elisabet; Madsen, Einar Lier
2007
The dynamic capability concept and its operationalization 2007, Alsos, Gry Agnete; Borch, Odd Jarl; Ljunggren, Elisabet; Madsen, Einar Lier
Community entrepreneurship- the entrepreneurial process and resource acquisition 2007, Alsos, Gry Agnete; Borch, Odd Jarl; Førde, Anniken; Rønning, Lars; Vestrum, Ingebjørg
Entrepreneurial orientation and performance on Norwegian farms 2007, Grande, Jorunn; Madsen, Einar Lier; Borch, Odd Jarl
Økologisk torskeoppdrett - nye markedsmuligheter 2007, Fisk - Industri og Marked: Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Roaldsen, Ingrid H.E.
Torskeoppdrett på tur opp? 2007, Norsk Fiskeoppdrett: Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Roaldsen, Ingrid H.E.
2002
Regional nyskapning i matvaresektoren 2002, Landbruksøkonomisk forum: s. 5-16 Kvam, Gunn-Turid; Brastad, Bjørn; Stræte, Egil Petter; Borch, Odd Jarl
2000