Forskningsetikk

All forskning som utføres ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskerettigheter og menneskeverd. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er helt grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.


Kvalitetssystem for etikk og personvern

Ansvarsforhold i et forskningsprosjekt

REK og cristin-registrering

For helseforskningsprosjekter:

Godkjente REK-prosjekter sendes automatisk til CRIStin-databasen. Men prosjektledere må manuelt registrere sin CRIStin-person ID i REK-søknadsportalen for at CRIStin skal koble prosjektet til din personprofil.

Veiledningen under viser deg hvor du finner din CRIStin-ID og hvordan du registrerer den hos REK:

Personvern og NSD

Informasjon om hvordan håndtere forskningsprosjekter med personopplysninger:

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/


Personvern ved Nord universitet:

https://www.nord.no/no/om-oss/personvern/Sider/default.aspx

 

Om personvern for forskningsdeltakere ved Nord universitet:

https://www.nord.no/no/om-oss/personvern/forskningsdeltakere Kontaktperson forskningsetikk