Forskningsetikk

All forskning som utføres ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskerettigheter og menneskeverd. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er helt grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.

Kvalitetssystem for etikk og personvern

​Revidert versjon av kvalitetssystemet er p.t. under utarbeidelse.​


Ansvarsforhold i et forskningsprosjekt

​​REK og cristin-registrering

For helseforskningsprosjekter:

Godkjente REK-prosjekter sendes automatisk til CRIStin-databasen. Men prosjektledere må manuelt registrere sin CRIStin-person ID i REK-søknadsportalen for at CRIStin skal koble prosjektet til din personprofil.

Veiledningen under viser deg hvor du finner din CRIStin-ID og hvordan du registrerer den hos REK:

Personvern og NSD

Hvordan håndtere forskningsprosjekter med personopplysninger:

Rutine for behandling av personvern i forskning.pdf


Personvern ved Nord universitet:​

https://www.nord.no/no/om-oss/personvern/Sider/default.aspx

 

Om personvern for forskningsdeltakere ved Nord universitet:

https://www.nord.no/no/om-oss/personvern/forskningsdeltakere


Behandling og lagring av informasjon på en forsvarlig måte – Nord University guidelines for storage:

Storage guide

Information Classification Guidelines

Guide to File Classification Office 365

​- ​Research Data Storage Requirements​​ Kontaktperson forskningsetikk