Forskningsetikk

All forskning som utføres ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskerettigheter og menneskeverd. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er helt grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.

Kvalitetssystem for etikk og personvern

​Revidert versjon av kvalitetssystemet er p.t. under utarbeidelse.​


Ansvarsforhold i et forskningsprosjekt

Samtykke fra forskningsdeltaker

​Det vanligste behandlingsgrunnlaget for forskning er samtykke. For at et samtykke skal være gyldig, må det være frivillig, spesifikt og informert, utvetydig, avgitt gjennom en aktiv handling, og dokumenterbart. Samtykket må også være like lett å trekke tilbake som det var å avgi. 

Mer informasjon om samtykke og mal for samtykkeskjema (NSD)​

​​REK og cristin-registrering

For helseforskningsprosjekter:

Godkjente REK-prosjekter sendes automatisk til CRIStin-databasen. Men prosjektledere må manuelt registrere sin CRIStin-person ID i REK-søknadsportalen for at CRIStin skal koble prosjektet til din personprofil.

Veiledningen under viser deg hvor du finner din CRIStin-ID og hvordan du registrerer den hos REK:

Personvern og informasjonssikkerhet

Rutine for behandling av personopplysninger i forskning​


E-kurs i behandling av personopplysninger og nyttige ressurser finner du på sikresiden.no

E-kurs og ressurser

E-kurs i forskningsetikk og nyttige ressurser finner du på sikresiden.no. Kontaktperson forskningsetikk