Paragraf lov

Lover, forskrifter og retningslinjer

​Lover

Reglementer

  • Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Forskrifter og retningslinjer

Nord universitet:

Studier:

Grader:

Opptak:

Eksamen:

Skikkethet:​

Annet: