Skikkehetsnemnda

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. For mer informasjon se forskrift.

​​Skikkehetsnemnd Nord universitet

Funksjonsperioden er 01.01.2016 - 01.01.2017.

 
Funksjon ​Medlem
​LederTrine Karlsen, Dean, FSH
​​Studieleder​​Vegar Sellæg Brenne, FLU
Faglærer​Marit Tverraabak, FSV
​Faglærer​​Trond Hanssen, HHN
Representanter fra praksisfeltetNora Frydendal Hoem (Nordlandssykehuset) og Torkjel Øyen (Grunnskolen Levanger)
​Studenter
​Ekstern representant​Espen Strøm, leder for Fylkesnemnda i Nordland, Bodø.
Karin Anette Indbryn er oppnevnt som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering fra 1.1.2016 - 1.1.2017.​

Forskrift om skikkehetsvurdering i høyere utdanning


​​