Extreme Environments

Hvordan reagerer mennesker fysiologisk og kognitivt i ekstreme miljøer? I dette kurset er feltbasert erfaring og praktiske øvelser sentrale begreper. Du vil lære om fysiologiske og psykologiske reaksjoner på ekstreme miljøer mens du for eksempel bygger snøhuler, svømming/bading i åpent vann, skigåing, vintervandring og isklatring .

 

 

Beskrivelse av studiet

Hvordan reagerer mennesker fysiologisk og kognitivt i ekstreme miljøer? I dette kurset er feltbasert erfaring og praktiske øvelser sentrale begreper. Du vil lære om fysiologiske og psykologiske reaksjoner på ekstreme miljøer mens du for eksempel bygger snøhuler, svømming/bading i åpent vann, skigåing, vintervandring og isklatring .

 

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. 

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Gi en feltbasert opplevelse av menneskets fysiologiske og psykologiske reaksjoner på trening under utvalgte miljøforhold.
 • Vurdering av de akutte fysiologiske responsene.
 • Trening og prestasjon i  forskjellige miljøer.
 • Ferdigheter og strategier som mennesker kan bruke for å motvirke negative effekter av ekstreme miljøer.
 • Kurset vil gi studentene ferdighetene som kreves for å gi råd til enkeltpersoner om forberedelsene som er nødvendige for å utføre fysisk aktivitet i disse miljøene.
 • Forståelse for sosiale, psykologiske og fysiologiske utfordringer ved å leve og trene i ekstreme miljøer slik som i Nord-Norge.
 • Forstå hvordan man samhandler med andre og naturen i ekstreme miljøer.

Læringsutbytte

 • Kunne diskutere menneskelige fysiologiske og psykologiske reaksjoner på akutt og kronisk eksponering for forskjellige (f.eks. kald luft og vann) miljøer.
 • Vite hvordan man vurderer effekten som ulike miljøer har på kroppens respons på å tilpasse seg og prestere.
 • Kunne bruke fysiologiske og psykologiske måleteknikker for å måle effekten på ytelse under ekstreme forhold og demonstrere ferdigheter som kan dempe slike effekter.
 • Ha kunnskap om og kunne diskutere sosiale og psykologiske aspekter ved å leve i ekstreme miljøer.
 • Utvikle forståelse for og ha respekt for naturen i ekstreme miljøer.

Utenlandsopphold

Ingen utenlandsstudier. Emnet tilbys på engelsk for både norske og internasjonale studenter.

Samlinger

Obligatorisk deltakelse i Bodø, Norge kun i mars.

 

Januar og februar: Forberedelse (egenarbeid)

Mars: Obligatorisk deltakelse på turer i Nordland/Bodø, Norge. Studentene må ha ankommet Bodø senest 1. mars. Studentene kan dra til sin hjeminstitusjon 31. mars.

April og mai: Individuelt arbeid.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søkere fra partnerinstitusjoner:
Nominasjonsfrist: 15. september
Søknadsfrist: 1. oktober
Studiepoeng 20
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Engelsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søkere fra partnerinstitusjoner:
Nominasjonsfrist: 15. september
Søknadsfrist: 1. oktober

Mer informasjon