""

Geografi

Bachelorgrad i Levanger

Det blir ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2021.​​

>> Årsstudium i geografi​ går som planlagt

Interessert i natur og samfunn, og bærekraftige løsninger? Da kan geografistudiet være noe for deg! Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig byplanlegging, folkehelse, turisme, samfunnsplanlegging og -sikkerhet, undervisning og digitale kart (GIS). Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet'. Som geograf kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi med vektlegging av næringsutvikling, miljøgeografi med fokus på fornybare energikilder, reiseliv og opplevelsesnæringer, byplanlegging med grønnstruktur. Studiet har langsgående undervisning på Levanger i første semester. Det er krav om obligatorisk oppmøte på deler av dette. Pr nå er undervisningen i de påfølgende semestrene lagt opp som samlingsbasert undervisning. Ved behov vil vi utvide undervisningen med seminarer på campus i tillegg til ca 2-3 samlinger pr semestre.

Beskrivelse av studiet

Interessert i natur og samfunn, og bærekraftige løsninger? Da kan geografistudiet være noe for deg! Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig byplanlegging, folkehelse, turisme, samfunnsplanlegging og -sikkerhet, undervisning og digitale kart (GIS). Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet'. Som geograf kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi med vektlegging av næringsutvikling, miljøgeografi med fokus på fornybare energikilder, reiseliv og opplevelsesnæringer, byplanlegging med grønnstruktur. Studiet har langsgående undervisning på Levanger i første semester. Det er krav om obligatorisk oppmøte på deler av dette. Pr nå er undervisningen i de påfølgende semestrene lagt opp som samlingsbasert undervisning. Ved behov vil vi utvide undervisningen med seminarer på campus i tillegg til ca 2-3 samlinger pr semestre.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

 Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

 

Jobbmuligheter

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet'. Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnsfag i videregående skole.

Videre utdanning

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved andre norske universiteter og ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsvitenskap fra høst 2022, med aktuelle emner for geografi.

Utenlandsopphold

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi vil være i 4. semester i studieplanen. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi per i dag tre aktuelle utvekslingsavtaler. Vi har nylig inngått en Erasmus-avtale med Mittuniversitetet i Sverige. I tillegg har Fakultet for samfunnsvitenskap en utvekslingsavtale med med University of Northern British Colombia (NBCU). Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet har en utvekslingsavtale med College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences CFANS ved University of Minnesota. Det vil være mulig for geografistudenter å benytte seg av denne avtalen. Ta kontakt med studieveileder dersom du er interessert i å ta et semester i utlandet.

Samlinger

Studiet har langsgående undervisning på Levanger i første semester. Det er krav om obligatorisk oppmøte på deler av dette. Pr nå er undervisningen i de påfølgende semestrene lagt opp som samlingsbasert undervisning. Ved behov vil vi utvide undervisningen med seminarer på campus i tillegg til ca 2-3 samlinger pr semestre.

Deltagelse på samlingene er, dersom det ikke er spesifisert noe annet, obligatorisk. Geografi er et praksisnært fag der kunnskap og forståelse for samspillet mellom menneskelig aktivitet og ressursgrunnlaget forutsetter at teorien kan anvendes i feltarbeid, ekskursjoner o.l. Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.

Behov for overnatting i forbindelse med samling? Se studentsamskipnaden Studentinord sine nettsider.Eller ta kontakt med studieveileder for informasjon om andre alternativ.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2021.

 Studentliv i Levanger

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2021.

Mer informasjon