""

Geografi og samfunnsplanlegging, samlingsbasert

Samlingsbasert bachelorgrad i Levanger

Interessert i samfunnsplanlegging, geografiske informasjonssystemer, natur og samfunn? Da kan geografistudiet være noe for deg! Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som samfunnsplanlegging og bærekraftig byplanlegging, samfunnssikkerhet, turisme, og til å undervise i geografi og samfunnskunnskap. Som geograf benytter du geografiske informasjonssystemer (GIS) for planlegging og romlige/geografiske analyser. Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet', bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling.

Beskrivelse av studiet

Interessert i samfunnsplanlegging, geografiske informasjonssystemer, natur og samfunn? Da kan geografistudiet være noe for deg! Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som samfunnsplanlegging og bærekraftig byplanlegging, samfunnssikkerhet, turisme, og til å undervise i geografi og samfunnskunnskap. Som geograf benytter du geografiske informasjonssystemer (GIS) for planlegging og romlige/geografiske analyser. Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet', bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om geografiske teorier og begreper og geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
 • har bred kunnskap om samfunnsplanlegging på ulike nivåer med særskilt fokus på kommunal planlegging
 • har kunnskap om planleggingens forutsetninger og metoder
 • har kunnskap om geografiske informasjonssystemer (GIS) og romlige metoder
 • har kunnskap om bærekraft og bærekraftsmålene
 • har kunnskap om internasjonale forhold og planlegging på europeisk og globalt nivå
 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende romlige metoder og teorier innenfor samfunnsplanlegging
 • kan anvende geografiske informasjonssystemer for å beskrive og analysere romlige forhold
 • kan anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
 • kan gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
 • kan anvende og forholde seg til geografiske kunnskaper på forskjellige geografiske nivåer og hvordan disse nivåer samspiller
 • kan vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
 • kan tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng

Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår og kan reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer på ulike geografiske nivå
 • kan formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor geografi og samfunnsplanlegging

Jobbmuligheter

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med samfunnsplanlegging, bærekraftig utvikling og 'det grønne skiftet'. Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, skoleverk, forskning og utvikling. Med et tydelig fokus på samfunnsplanlegging og GIS, møter vi behovet for samfunnsplanleggere med en bred kompetanse som etterspørres i norske kommuner, fylkeskommuner, etater og myndigheter. Det finnes også gode muligheter til arbeid i et internasjonalt miljø. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig samfunnsplanlegging, næringsselskap, avansert utredningsvirksomhet, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi i videregående skole, og kan også kvalifisere til undervisning i samfunnskunnskap.

Videre utdanning

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved andre norske universiteter og ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsanalyse fra høst 2022, med aktuelle emner for geografi. Denne kan også tas som en heltidsmaster ved campus Bodø.

Utenlandsopphold

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi og samfunnsplanlegging er 4. semester. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi flere aktuelle utvekslingsavtaler;

 • Mittuniversitetet i Sverige
 • Roskilde University i Danmark
 • University of Iceland på Island
 • Universitet i Padova i Italia
 • Augsburg University i Minneapolis i USA
 • Western Sydney University i Australia
 • Vancouver Island University og University of Northern British Colombia (UNBC) i Canada

I tillegg er vi i prosess med å få en Erasmus+ avtale med Umeå universitet som har et eget geografisk institutt ved deres samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om utvekslingsmuligheter!

Samlinger

Datoene for samlingene studieåret 2022/2023:

Samling 1: 24. - 26. august (Levanger og Inderøy)

Samling 2: 28. - 30. september (Levanger)

Samling 3: 27.- 28. oktober (digital)

Samling 4: 11. - 13. januar (Trondheim)

Samling 5: 2. - 3. mars (digital)

Samling 6: 12. - 14. april (Flatanger)

Studiet er samlingsbasert med majoriteten av samlingene på Nord universitet sin campus Levanger, men noen samlinger er lagt til andre steder i Trøndelag. Vi har 2-3 samlinger per semester med digital undervisning/seminarievirksomhet mellom samlingene. Under samlingene gjør vi kortere eller lengre ekskursjoner i geografien. Dette gir en unik mulighet for geografisk innsikt i lokale og regionale særtrekk, ulikheter og utfordringer. Muligheten ved å utforske stedene geografisk inspirerer og utfordrer studentene slik at mange vil oppnå økt læringsutbytte. På det tredje året vil en også kunne anvende og sammenligne erfaringene med mulighet for en utforskende og lærerik samling/ekskursjon.

Deltagelse på samlingene er, dersom det ikke er spesifisert noe annet, obligatorisk. Geografi er et praksisnært fag der kunnskap og forståelse for samspillet mellom menneskelig aktivitet og ressursgrunnlaget forutsetter at teorien kan anvendes i feltarbeid, ekskursjoner o.l. Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.

Undervisningen på samlingene består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ekskursjoner. I tillegg er det gjennomgående innleveringsoppgaver med individuelle tilbakemeldinger, samt forelesninger og webinarer mellom samlingene.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
​​

 ‭(Skjult)‬ Studentliv i Levanger

​​

​​​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor i geografi og samfunnsplanlegging ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV​)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program / oppstart på studiet

Onsdag 24. august - fredag 26. august
Vi ser frem til å møte dere til første samling onsdag 24. til fredag 26. august! 
Oppmøte kl. 10:00 i Blåsalen på Nord universitet campus Røstad (Levanger)
 ​
Deler av samlingen vil foregå på Jegtvolden fjordhotell på Inderøy​. Vi ordner med transport til hotellet på onsdag. Her vil det være mulighet for å overnatte. Som student booker man selv rom (to overnattinger, onsdag til fredag). Vi har fått reservert et begrenset antall rom på Jegtvolden. Vi ordner med transport tilbake til campus Røstad på fredag etter frokost. Samlingen avsluttes på Røstad på fredag, cirka kl. 15:00.

Se for øvrig timeplan for høstsemesteret:
(med forbehold om mindre justeringer når det gjelder klokkeslett)  
 
Vi minner om at det er krav om obligatorisk deltagelse på samlingene for å kunne ta eksamen i de ulike emner. Detaljert program og mer informasjon kommer i august.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om st​udiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon