""

Geografi - samlings- og nettbasert

Bachelorgrad i Levanger

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet høsten 2020.

>> Årsstudium i geografi tilbys imidlertid høsten 2020. Se mer informasjon om årsstudium i geografi (samlings- og nettbasert)

Interessert i natur og samfunn, og bærekraftige løsninger? Da kan geografistudiet være noe for deg! Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig byplanlegging, folkehelse, turisme, samfunnsplanlegging og -sikkerhet, undervisning og digitale kart (GIS). 

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'Det grønne skiftet'. Som geograf kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi med vektlegging av næringsutvikling, miljøgeografi med fokus på fornybare energikilder, reiseliv og opplevelsesnæringer, byplanlegging med grønnstruktur. Studiet er fleksibelt, sosialt, og du kan bo hvor som helst mens du studerer geografi på Nord.

Beskrivelse av studiet

Interessert i natur og samfunn, og bærekraftige løsninger? Da kan geografistudiet være noe for deg! Komplekse samfunnsutfordringer trenger tverrfaglige løsninger. Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig byplanlegging, folkehelse, turisme, samfunnsplanlegging og -sikkerhet, undervisning og digitale kart (GIS). 

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'Det grønne skiftet'. Som geograf kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi med vektlegging av næringsutvikling, miljøgeografi med fokus på fornybare energikilder, reiseliv og opplevelsesnæringer, byplanlegging med grønnstruktur. Studiet er fleksibelt, sosialt, og du kan bo hvor som helst mens du studerer geografi på Nord.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Jobbmuligheter

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnslære i videregående skole.

Videre utdanning

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved Nord universitet, andre norske universitet og ved utenlandske institusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsvitenskap, med fordypning i geografi. Her tilbys det fordypningsmuligheter innen opplevelsesbasert verdiskaping, geografiske informasjonssystemer/arealplanlegging, sårbarhet, risiko og resiliens i en nordlig kontekst. Etter søknad er det mulig å innpasse andre halvårsenheter eller emner i bachelorgraden. Individuelle utdanningsplaner utarbeides i samråd med studieveileder.

Utenlandsopphold

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi vil være i 4. semester i studieplanen. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi per i dag tre aktuelle utvekslingsavtaler. Vi har nylig inngått en Erasmus-avtale med Mittuniversitetet i Sverige. I tillegg har Fakultet for samfunnsvitenskap en utvekslingsavtale med med University of Northern British Colombia (NBCU). Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet har en utvekslingsavtale med College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences CFANS ved University of Minnesota. Det vil være mulig for geografistudenter å benytte seg av denne avtalen. Ta kontakt med studieveileder dersom du er interessert i å ta et semester i utlandet.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert, og samlingene er lokalisert til ulike steder, fortrinnsvis i Trøndelag. I det følgende gis en oversikt over antall samlinger som det legges opp til hvert semester. Det tas forbehold om at eventuelle endringer i den skisserte planen vil kunne forekomme.

Det første semesteret; dannelsessemesteret, er det totalt 4 samlinger. Disse finner sted på Levanger eller Steinkjer, og varer fra mandag til fredag. Det er krav om obligatorisk oppmøte på deler av samlingene.

I semester 2 vil det være to samlinger. Begge samlingene foregår fra onsdag til fredag.

I semester 3 er det også to samlinger fra onsdag til fredag. De som ønsker å inkludere emnet GEO220 Geografiske informasjonssystemer i sitt bachelorløp må også delta på samlinger for dette emnet.

Semester 4: To samlinger for de som skal ta GEO220 Geografiske informasjonssystemer. I tillegg vil det være en samling i Steinkjer og omegn for emnet GEO1005 Naturbasert reiseliv. Undervisningen suppleres med faste webinarer.

Semester 5: En samling på Island, varighet 4 dager, medio september. Samlingen anbefales fordi erfaringene fra møtet med lokalbefolkning, næringsliv og naturen på Island gir unik innsikt i geografien og svært godt læringsutbytte. Samlingen er ikke obligatorisk og et alternativt studieopplegg for de som eventuelt ikke deltar vil bli gitt.

Semester 6: Informasjon kommer senere.

Deltagelse på samlingene er, dersom det ikke er spesifisert noe annet, obligatorisk. Geografi er et praksisnært fag der kunnskap og forståelse for samspillet mellom menneskelig aktivitet og ressursgrunnlaget forutsetter at teorien kan anvendes i feltarbeid, ekskursjoner o.l.

Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.

Behov for overnatting i forbindelse med samling? Se studentsamskipnaden Studentinord sine nettsider.Eller ta kontakt med studieveileder for informasjon om andre alternativ.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2020
 

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høsten 2020

Mer informasjon