MBA i teknologiledelse

Mastergrad i Mo i Rana

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student


 
Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. 
Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). ​​


 

>> Registrer de​g som student ved Nord universitet


 

Oppstart


 
Første oppmøte for MBA-studenter er på første samlingsdag:


 

 • Tirsdag 7. september 10.00-16.00 – Mo i Rana, Meyergården (fysisk forelesning)​​

Timeplan, pensum og annen informasjon


Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​ 
 

 
Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Enten man skal ha litt nettba​sert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september. 
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen​ 

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart 
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet 


Studentliv


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

 
>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 


​​Med en MBA i teknologiledelse får du kunnskap og analytiske ferdigheter for å ivareta lederoppgaver i teknologibedrifter og andre kunnskapsbedrifter, samt identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter. Gjennom tre samlinger i semesteret møter du engasjerte fagfolk og medstudenter som i samspill belyser teknologiledelse fra strategiske, organisatoriske, markedsmessige og innovasjonsfaglige perspektiv.

Beskrivelse av studiet

​​Med en MBA i teknologiledelse får du kunnskap og analytiske ferdigheter for å ivareta lederoppgaver i teknologibedrifter og andre kunnskapsbedrifter, samt identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter. Gjennom tre samlinger i semesteret møter du engasjerte fagfolk og medstudenter som i samspill belyser teknologiledelse fra strategiske, organisatoriske, markedsmessige og innovasjonsfaglige perspektiv.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang).

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring. Med relevant yrkeserfaring menes erfaring som enten kan relateres til fullført grunnutdanning (bachelor) eller utdanningen det søkes på.

Yrkeserfaringen må kunne relateres til en eller flere av følgende fagområder:
• teknologi
• realfag
• bedriftsøkonomi
• organisasjon
• ledelse
• markedsføring

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

 • I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.
 • Karakterpoeng som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet danner grunnlaget for opptaket.
 • Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet.
 • Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

 

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

 • Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng.         
 • Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: 1 poeng pr. år i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

 • Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang.
 • En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver, og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring opp mot den utdanning som søker har tatt eller studiet det søkes opptak til. 
 • Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent og/eller antall timer. Attesten må også ha tiltredelsesdato og eventuell sluttdato.
 • Attesten skal også inneholde en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver tilknyttet stillingen.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert.

Praksis som inngår i utdanningen teller ikke som arbeidspraksis og gir da følgelig heller ikke tilleggspoeng. 

Internasjonale søkere 

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Mer informasjon om dokumentasjonskrav til språkkunnskaper finnes på nettsidene til Nord universitet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal:

 • ha avansert kunnskap innenfor ulike deler av fagområdet teknologiledelse
 • ha inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder innenfor teknologiledelse
 • kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor teknologiledelse

Ferdigheter:

kandidaten skal:

 • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor teknologiledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • forstå, kritisk vurdere og kunne bruke relevante metoder på en selvstendig måte
 • beherske relevante faglige verktøy og teknikker
 • gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt (masteroppgave) under veiledning

Generell kompetanse:

kandidaten skal:

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter i nye og mer etablerte teknologibedrifter
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor teknologiledelse, både med spesialister, til bedrifter og til allmennheten.

Jobbmuligheter

Kandidatene vil være kvalifisert for et bredt spekter av jobber innen ulike sektorer i næringsliv og forvaltning. Aktuelle arbeidsområder kan være ulike lederfunksjoner, teknologisk utviklingsarbeid, konsulent i endringsprosesser m.v.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved HHN, det vil normalt være nødvendig med fordypning innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Utenlandsopphold

Det er ikke obligatorisk utveksling på studieprogrammet. 

Samlinger

Samlinger kull 2021, Mo i Rana

Høsten 2021

1. samling: 7. - 9. september (ENT5011 Innovasjon og forretningsutvikling) Fysisk samling

2. samling: 19 - 21. oktober (ENT5011 Innovasjon og forretningsutvikling) Fysisk samling

3. samling: Uke 46: (info om tid kommer) (ENT5011 Innovasjon og forretningsutvikling) Digital

Det er ikke oppmøteplikt til dette studiet, men da det er et krevende studie så anbefaler vi på det sterkeste at studentene følger samlingene så godt det lar seg gjøre. Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene

NB: Med forbehold om nødvendige endringer som følger av situasjonen med Covid19

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Neste opptak: høst 2023
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Mo i Rana

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Neste opptak: høst 2023

Mer informasjon