Trafikklærer - motorsykkel

På dette studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

Beskrivelse av studiet

På dette studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

​​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Godkjenning som trafikklærer og gyldig førerrett for kl A i mer enn tre år.

I tillegg kreves praksis som trafikklærer i klasse B i minimum 6 mnd (gjelder opptak emne TRA6501).

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til ulike motorsyklers konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i vegtrafikkbestemmelsene knyttet til motorsykkelkjøring

Ferdighet

Kandidaten

 • kan føre motorsykkelen på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle motorsykkel- og mopedføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i læreplaner for motorsykkel- og mopedføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til motorsykkel- og mopedkjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Jobbmuligheter

Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel (15 stp) er i sin helhet obligatorisk utdanning for trafikklærere som ønsker å drive føreropplæring på motorsykkel (jfr. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. §§ 6-5 og 31-7).

Samlinger

Studiet har tre ukessamlinger fra mandag- fredag.

 • Første samling gjennomføres i sin helhet på Stjørdal.
 • Andre samling planlegges som studietur tirsdag - fredag med praktiske øvelser.

Tredje samling består av praktiskpedagogisk arbeid ved godkjent trafikkskole. Tidspunkt for samling avtales med universitetet.

For studenter med start vårsemester 2022 er samlingene i uke 20 og 22

Samling uke 20 er det nettundervisning mandag. Ingen undervisning tirsdag (17.mai). Samling på Stjørdal fra onsdag kl 10, avsluttes fredag kl 12.

Samling uke 22 Starter mandag kl 10 og avsluttes fredag kl 12.

For studenter med start høstsemester er samlingene i uke 32 og 34, start mandag kl 10 og avslutning fredag kl 12 begge samlinger.

Kostnader

Total studieavgift for hele studiet kr 29.500, semesteravgift vil komme i tillegg.

Studentene må stille med egen tung motorsykkel og nødvendig verneutstyr samt trådløst kommunikasjonsutstyr. Dette er som beskrevet i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve (FOR2004-10-01:1339) §30-1 bokstavene a til f. Studenter som ikke stiller med slikt utstyr vil ikke få anledning til å ta studiet.

Behov for egen bærbar PC.
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist For start vårsemester 2022: 15. mars 2022
For start høstsemester 2022: 15. juni 2022
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist For start vårsemester 2022: 15. mars 2022
For start høstsemester 2022: 15. juni 2022

Mer informasjon