Trafikklærer - motorsykkel

I dette samlingsbaserte studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

Søknadsfrist 15. mars for studiestart i mai 2021

Søknadsfrist 15.mai for studiestart i august 2021.

Beskrivelse av studiet

I dette samlingsbaserte studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

Søknadsfrist 15. mars for studiestart i mai 2021

Søknadsfrist 15.mai for studiestart i august 2021.

​​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Autorisasjon som trafikklærer og gyldig førerrett for kl A i mer enn tre år

I tillegg kreves praksis som trafikklærer i klasse B i minimum 6 mnd (gjelder opptak emne TRA6501)

Jobbmuligheter

Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel (15 stp) er i sin helhet obligatorisk utdanning for trafikklærere som ønsker å drive føreropplæring på motorsykkel.(jfr. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. §§ 6-5 og 31-7)

Samlinger

Studiet har tre ukessamlinger fra mandag- fredag.

  • Første samling gjennomføres i sin helhet på Stjørdal.
  • Andre samling planlegges studietur tirsdag- fredag med praktiske øvelser.
  • Tredje samling består praktiskpedagogisk arbeid ved godkjent trafikkskole. Tidspunkt for samling avtales med universitetet.

 

Studenter med start våren 2021:

Samlinger på Stjørdal er i uke 18 (mandag-fredag) og 20 (tirsdag-fredag).

Studenter med start høsten 2021:

Samlinger på Stjørdal er i uke 32 (mandag- fredag) og 34 (mandag- fredag)

Kostnader

Total studieavgift for hele studiet kr 29.000, semesteravgift vil komme i tillegg.

Studentene må stille med egen tung motorsykkel og nødvendig verneutstyr samt trådløst kommunikasjonsutstyr. Dette er som beskrevet i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve (FOR2004-10-01:1339) §30-1 bokstavene a til f. Studenter som ikke stiller med slikt utstyr vil ikke få anledning til å ta studiet.

Behov for egen bærbar PC.
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mars for studiestart i mai 2021
15.mai for studiestart i august 2021
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. mars for studiestart i mai 2021
15.mai for studiestart i august 2021

Mer informasjon