Motorsykkel- spesialutdanning for trafikklærere

I dette samlingsbaserte studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

Beskrivelse av studiet

I dette samlingsbaserte studiet får du kompetanse som MC-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering av motorsykkelføreropplæring. Studentene skal utvikle trafikkfaglig og didaktisk kompetanse knyttet til føreropplæring i motorsykkelklassene samt moped.

​​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Godkjenning som trafikklærer og gyldig førerrett for kl A i mer enn tre år.

I tillegg kreves praksis som trafikklærer i klasse B i minimum 6 mnd (gjelder opptak emne TRA6501).

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har trafikkfaglig kunnskap knyttet til ulike motorsyklers konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring 
 • har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i vegtrafikkbestemmelsene knyttet til motorsykkelkjøring

Ferdighet

Kandidaten

 • kan føre motorsykkelen på en trafikksikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle motorsykkel- og mopedføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i læreplaner for motorsykkel- og mopedføreropplæring
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til motorsykkel- og mopedkjøring
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Jobbmuligheter

Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel (15 stp) er i sin helhet obligatorisk utdanning for trafikklærere som ønsker å drive føreropplæring på motorsykkel.(jfr. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. §§ 6-5 og 31-7)

Samlinger

Studiet har tre ukessamlinger fra mandag- fredag.

 • Første samling gjennomføres i sin helhet på Stjørdal.
 • Andre samling starter på Stjørdal, deretter studietur tirsdag- torsdag med praktiske øvelser.

Tredje samling gjennomføres i studiets andre semester. Denne består praktiskpedagogisk arbeid ved en godkjent trafikkskole. Tidspunkt for samling avtales med universitetet.

For studenter med start vårsemester 2023 er samlingene i uke 22 og 24

Samling uke 22 starter tirsdag 30.mai kl 10, avsluttes fredag 2. juni kl 12.

Samling uke 24 Starter mandag 12. juni kl 10 og avsluttes fredag 16. juni kl 12

For studenter med start høstsemester er samlingene i uke 32 og 34

Samling i uke 32 starter mandag 7.august kl 10, avsluttes fredag 11.august kl 12

Samling i uke 34 starter mandag 21. august kl 10, avsluttes fredag 25.august kl 12

Kostnader

Studieavgift for 2023 er 30 000 ​.

Studentene må stille med egen tung motorsykkel og nødvendig verneutstyr samt trådløst kommunikasjonsutstyr. Dette er som beskrevet i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve (FOR2004-10-01:1339) §30-1 bokstavene a til f. Studenter som ikke stiller med slikt utstyr vil ikke få anledning til å ta studiet.

Behov for egen bærbar PC.
Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist for studiestart i mai: 15. mars 2023
Søknadsfrist for studiestart i august: 15. mai 2023
Studiepoeng 15
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Søknadsfrist for studiestart i mai: 15. mars 2023
Søknadsfrist for studiestart i august: 15. mai 2023

Mer informasjon