Master i musikk

Musikk- og ensembleledelse

Mastergrad i Levanger (samlingsbasert)

Master i musikk og ensembleledelse fokuserer særlig på lærings- og ledelses-prosesser i ulike typer ensembler, basert på studentenes egne erfaringer fra i ulike praksisfelt og for ulike målgrupper. Gjennom ulike ensembler og ulike settinger, skal man utveksle og prøve ut nye idéer, sett bl. a. i forhold til mer vanlige utøvelses- og ledelses-tradisjoner. 

Studiet kombinerer samspill, ledelse, didaktikk og teoretisk refleksjon, og gjennomføres i masterclass, som gruppepresentasjoner og gjennom forelesninger. 

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet foregår samlingsbasert, med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret, 3 samlinger høstsemesteret andre studieår, og 2 samlinger vårsemesteret det andre studieåret (enkelte valgemner kan ha 3 samlinger siste semester).

Beskrivelse av studiet

Master i musikk og ensembleledelse fokuserer særlig på lærings- og ledelses-prosesser i ulike typer ensembler, basert på studentenes egne erfaringer fra i ulike praksisfelt og for ulike målgrupper. Gjennom ulike ensembler og ulike settinger, skal man utveksle og prøve ut nye idéer, sett bl. a. i forhold til mer vanlige utøvelses- og ledelses-tradisjoner. 

Studiet kombinerer samspill, ledelse, didaktikk og teoretisk refleksjon, og gjennomføres i masterclass, som gruppepresentasjoner og gjennom forelesninger. 

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet foregår samlingsbasert, med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret, 3 samlinger høstsemesteret andre studieår, og 2 samlinger vårsemesteret det andre studieåret (enkelte valgemner kan ha 3 samlinger siste semester).

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

 • grunnskolelærerutdanning
 • bachelorgrad
 • cand.mag.-grad
 • annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
 • utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:

 • Integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet musikk eller
 • Minimum 60 studiepoeng musikkrelaterte emner og
 • Minimum 20 studiepoeng innen pedagogikk og didaktikk relatert til profesjon/musikk. Manglende formell pedagogisk/didaktisk kompetanse kan realkompetansevurderes.
 • Manglende formell didaktisk kompetanse kan realkompetansevurderes.

Søkere vil måtte bestå en opptaksprøve av musikkfaglig karakter (prøvespill/ prøvesang).

Opptaksprøven inneholder:

 • Spilleprøve (søker presenterer selvvalgt program inntil 10 minutter)
 • Samtale/intervju

Vi tar kontakt med alle søkere etter søknadsfristen for å avtale opptaksprøven.

Læringsutbytte

Kunnskap Etter endt utdanning skal studenten:

 • ha avansert kunnskap om ensembleledelse og kunne anvende denne kunnskapen på nye områder
 • ha inngående kunnskap om arrangering og tilrettelegging av musikk for ulike ensembletyper
 • ha innsikt i ulike vitenskapelige og kunstfaglige metoder for empirisk og teoretisk basert kunnskapsproduksjon
 • kunne analysere musikkfaglige problemstillinger relatert til musikkpedagogikk og sosio-kulturelle perspektiver.

 

Ferdigheter Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne anvende en kritisk fortolkende tilnærming til sjangerforståelse som et grunnlag for å utvikle sin kulturelle kompetanse
 • kunne anvende relevante metoder for musikkfaglig forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig og kritisk reflektert måte
 • kunne planlegge, lede og reflektere rundt musikkutøvelse i ulike sammenhenger

 

Generell kompetanse Etter endt utdanning skal studenten:

 • kunne reflektere rundt den ensembleleder-rollen,  sett i forhold til kulturelle, pedagogiske og etiske utfordringer
 • kunne anvende avanserte kunnskaper om og ferdigheter i musikk til arbeidsoppgaver og i fremtidige prosjekter
 • kunne formidle sin musikkfaglige kunnskap og kommunisere godt som musikalsk leder og ressursperson i et lokalsamfunn
 • kunne vise evne til nytenkning innen innovasjons- og improvisasjonsprosesser innenfor sin valgte spesialisering

Jobbmuligheter

Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Videre utdanning

Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Utenlandsopphold

Valgemnene i 2.studieår vil lyses ut internasjonalt og undervisningen kan derfor foregå på engelsk.

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt 2 studieår.

Eksempler på utvekslingsinstitusjoner:
Augustana University, USA
Vancover Island University, Canada
Pedagogishe Hochschule Freiburg, Tyskland

Samlinger

Planlagte samlinger

1. studieår har samling i følgende uker:

Uke 34, 39, 44, 48, 4, 7, 11, 17.

2. studieår har samling følgende uker:

Uke 36, 6.-8. september (sammen Med joik som utgangspunkt torsdag og fredag)

Uke 43, 25.-27. oktober

Uke 49, 6.-8. desember

Uke 2, 10.-12. januar
Uke 9, 28. februar- 2. mars

Uke 16, 17.-19. april inkludert eksamen torsdag ettermiddag/ fredag

I tillegg for dem med Rytmisk korledelse:

Digital undervisning / veiledning etter avtale/egen plan)

I tillegg for dem med joik fordypning:

28.-29. september (Fysisk samling på Røstad sammen med Med joik som utgangspunkt)

Onsdag 18. oktober: Nettbasert joik/arrangering

Onsdag 15. november: Nettbasert joik arrangering

Komponering for scene, film og TV

Uke 36, 6.-8. september

Uke 43, 25.-27. oktober

Uke 49, 6.-8. desember

Uke 2, 10.-12. januar
Uke 9, 28. februar- 2. mars

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023
​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved musikk og ensembleledelse. 
  
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.  
  
Registrering  
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 
  
  
Politiattest 
For musikk og ensembleledelse kreves det at du leverer politiattest.  
 


Program / oppstart

Oppstart på studieprogrammet

Mandag 22. august klokka 09.15 i Okkenhaugsalen i Nylåna. 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan  
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
 
>> Timeplan​  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
  
Pensum  
Slik finner du riktig pensum:   
 
>> Pensum​  
  
Utstyr  
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
  
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang   
 • Hodetelefoner    
 • Webkamera    
Tilrettelegging   
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Sø​knadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon