Master i musikk

Master i musikk- og ensembleledelse

Mastergrad i Levanger (samlingsbasert)

Master i musikk og ensembleledelse fokuserer særlig på lærings- og ledelses-prosesser i ulike typer ensembler, basert på studentenes egne erfaringer fra i ulike praksisfelt og for ulike målgrupper. Gjennom ulike ensembler og ulike settinger, skal man utveksle og prøve ut nye idéer, sett bl. a. i forhold til mer vanlige utøvelses- og ledelses-tradisjoner. 

Studiet kombinerer samspill, ledelse, didaktikk og teoretisk refleksjon, og gjennomføres i masterclass, som gruppepresentasjoner og gjennom forelesninger. 

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet foregår samlingsbasert, med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret, 3 samlinger høstsemesteret andre studieår, og 2 samlinger vårsemesteret det andre studieåret (enkelte valgemner kan ha 3 samlinger siste semester).

Beskrivelse av studiet

Master i musikk og ensembleledelse fokuserer særlig på lærings- og ledelses-prosesser i ulike typer ensembler, basert på studentenes egne erfaringer fra i ulike praksisfelt og for ulike målgrupper. Gjennom ulike ensembler og ulike settinger, skal man utveksle og prøve ut nye idéer, sett bl. a. i forhold til mer vanlige utøvelses- og ledelses-tradisjoner. 

Studiet kombinerer samspill, ledelse, didaktikk og teoretisk refleksjon, og gjennomføres i masterclass, som gruppepresentasjoner og gjennom forelesninger. 

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet foregår samlingsbasert, med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret, 3 samlinger høstsemesteret andre studieår, og 2 samlinger vårsemesteret det andre studieåret (enkelte valgemner kan ha 3 samlinger siste semester).

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

  • grunnskolelærerutdanning
  • bachelorgrad
  • cand.mag.-grad
  • annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:

  • integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet musikk eller
  • minimum 80 studiepoengs omfang eller fordypning i fag, emne eller emnegruppe i musikk av minimum 60 studiepoengs omfang, og 20 studiepoengs omfang innen pedagogikk og didaktikk. Studenter i grunnskolelærerutdanning kan begynne mastergradsstudiet etter sitt 3. studieår, såfremt de oppfyller kravene til fordypning (som skissert over), til pedagogikk og elevkunnskap (og eventuelle obligatoriske undervisningsfag for GLU 1-7 eller GLU 5-10), har gjennomført bacheloroppgaven og minimum 80 dager praksis.
  • Manglende formell didaktisk kompetanse kan realkompetanse-vurderes.  

 Søkere vil måtte bestå en opptaksprøve av musikkfaglig karakter (prøvespill/ prøvesang).

Opptaksprøven inneholder:

 

  • Spilleprøve (søker presenterer selvvalgt program inntil 10 minutter)
  • Samtale/intervju

Vi tar kontakt med alle søkere etter søknadsfristen for å avtale opptaksprøven på Skype.

Jobbmuligheter

Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Videre utdanning

Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Utenlandsopphold

Siden studiet er samlingsbasert, og blant annet retter seg mot studenter som er ute i arbeidsmarkedet allerede, vil konvensjonell studentmobilitet være uaktuell for flere av våre fremtidige studenter. Både vår etablerte faglærerutdanning og det omsøkte studiet fokuserer mye på utøvelse, og derfor har vi for vane å søke i utlandet etter gjesteforelesere med sammensatte yrkestilværelser og merittlister fra kunstnerisk og kommersielt musikkliv som gjør dem attraktive som pedagoger ved ledende institusjoner i hjemlandene. Denne typen kompetanse utløser ikke nødvendigvis de konvensjonelle mulighetene for utvekslingsavtaler som f.eks. Erasmus-systemet kan åpne for, men vi er faste i troen på at musikkstudenter trenger faglig nærkontakt med internasjonalt praktiserende topputøvere på vår egen campus.

Valgemnene i 2.studieår vil lyses ut internasjonalt og undervisningen kan derfor foregå på engelsk.

Samlinger

Planlagte samlinger for neste studieår:

1.studieår:

Høst 2021: 

Uke 34,  uke 39,  uke 44 og uke 48

Vår 2022:  

Uke 4, uke 7, uke 11 og uke 17

 

2. studieår:

Høst 2021:  Uke 36:  Uke 40   og Uke 46  

Vår 2022: Uke 5  og  Uke 12  

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021
​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Mastergrad i musikk, samlingsbasert ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter. Mottatt studentnummer? >> Register deg som student ved Nord universitet 


Oppmøte første dag 
For nye studenter ved Mastergrad i musikk, samlingsbasert blir det et fysisk oppstartsmøte på studiestedet. 

Oppmøte: 17. august klokken 09.00.​
Rom: Informasjon kommer.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieprogramansvarlig. 

Politiattest
Mastergrad i musikk, samlingsbasert krever politiattest. Husk å levere politiattest ved studiestart, og senest innen 1. september. 


Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:
PC/Mac/nettbrett med nettilgang
Hodetelefoner 
Webkamera

Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Timeplan og pensun

​Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

​Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 


Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

>> Mazemap Levanger​​​​


Buss til og fra campus
Levanger:

Studiested og studentliv

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Appen "Infoskjermen GO"
Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android. ​​
Studiestart 2019

Viktig informasjon

Velkommen som student på Master i musikk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU)


Studiestart og registrering

I vår sjekkliste finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Timeplan

Tid og sted for undervisning på ditt studieprogram finner du i TimeEdit

Se forøvrig programmet for studiestart.

Pensum
Pensum finner du ved å klikke deg inn på hvert enkelt emne under «Oppbygging/emner». 

Politiattest
Husk å levere politiattest ved studiestart og senest innen 1. september.

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, ber vi deg besøke denne nettsiden
Du kan også ta kontakt med studieveileder for ditt studieprogram.


Oppmøte 

Første samling 
Uke 34: 19-23 aug.
Se forøvrig under Samlinger.

For studenter som kommer til Levanger uka før er det offisiell åpning av studieåret onsdag 14. august. Se programmet for studiestart her.

Studentliv


Appen "Infoskjermen GO"

Hold deg orientert om hva som skjer på campus via appen "Infoskjermen GO". Her får du oversikt over aktivitetskalender, nyheter og tilbud.  Last ned til iPhone / Android
Bruk delingskoder:

- Delingskode Levanger: Levanger

Studiested og studentliv

Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:
Studentliv Levanger

Studentinord

Samskipnaden Studentinord tilbyd studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter.  

Fadderprogram

Hold deg oppdatert via fadderprogrammet.
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2021

Mer informasjon