Trafikant- og kjøretøystudiet basis

Et studium for ansatte i Statens vegvesen.

Trafikant- og kjøretøystudiet basis er basisutdanning for medarbeidere i trafikant og kjøretøyavdelingene i Statens vegvesen. Studiet danner grunnlag for videre utdanning i Trafikant- og kjøretøystudier.

Beskrivelse av studiet

Trafikant- og kjøretøystudiet basis er basisutdanning for medarbeidere i trafikant og kjøretøyavdelingene i Statens vegvesen. Studiet danner grunnlag for videre utdanning i Trafikant- og kjøretøystudier.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Studiet er åpent kun for ansatte i Statens vegvesen. Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har tilegnet seg grunnleggende innsikt i sentrale deler av Statens vegvesens virksomhet
 • kjenner til organisering, styring og arbeidsformer i Statens vegvesen
 • kjenner til trafikksikkerhetsarbeid i Statens vegvesen
 • kjenner til sentrale elementer innen rettskildelære og juridisk metode
 • har tilegnet seg grunnleggende innsikt i HMS og arbeidsmiljø

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende på korrekt og enhetlig måte gjeldene lover, forskrifter og regelverk i egen saksbehandling
 • kan opptre profesjonelt og i samsvar med Statens vegvesens retningslinjer når det gjelder HMS, meidehåndtering og kommunikasjon samt bruk av regelverk
 • kan bruke læringsplattform for kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap
 • kan benytte Lovdata Pro på en effektiv måte

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet et godt og enhetlig grunnlag for ytterligere utdanning i Statens vegvesens TK-studier
 • identifiserer seg med Statens vegvesens verdier og rolle i samfunnet
 • kjenner til grunnleggende etikk og til Statens vegvesens etiske retningslinjer, samt omdømmebegrepet

Samlinger

Trafikant- og kjøretøystudiet basis gjennomføres over to samlinger, samt nettsamling, arbeidsplasslæring og oppgaveløsning i mellomperioden.

Søknadsfrist og opptak

Studiepoeng 5
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk
Politiattest Nei
Studiested Stjørdal

Søknadsfrist og opptak

Mer informasjon