Ansattbilde: An-Magritt Steinset Kummeneje

An-Magritt Steinset Kummeneje

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Studiested
Stjørdal
Kompetanseområder
Psychology, Driving instructor education, Traffic, Transport, Security, Environment

Kummeneje er førsteamanuensis i mobilitet og samferdsel, og forskningskoordinator ved faggruppe trafikk, hvor hun har vært ansatt siden 2022. Hennes ekspertiseområde er trafikk- og transportpsykologi. Hun har doktorgrad i samfunnsfag, spesialisering psykologi fra 2020 og mastergrad i sosial og samfunnspsykologi fra 2010, begge fra NTNU.

I perioden 2010 til 2022 var Kummeneje forsker på SINTEF Community, avd. Mobilitet hvor hun har jobbet med tema som bl.a. myke trafikantgrupper, førerstøttesystemer, eldre bilførere, ungdom og fart, føreropplæring, privat øvingskjøring og universell utforming av kollektivtransport.

Kummeneje underviser hovedsakelig innenfor fagområdene trafikksikkerhet og forskningsmetode på trafikklærerutdanningen og påbygging til bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet.

Hun er emneansvarlig for faget TRA2001 Trafikksikkerhet og underviser i følgende emner:

Kummeneje er gjesteforeleser i trafikkpsykologi og benyttes som ekstern sensor ved Institutt for psykologi, NTNU.

Kummeneje har lang erfaring som forsker innenfor mobilitet og samferdsel og har forsket på psykologiske problemstillinger innenfor trafikk og transport siden 2010. Hun har spesielt interessert seg for risikopersepsjon og sikkerhet blant myke trafikantgrupper og de siste årene har utfordringer knyttet til den økte bruken av elsparkesykkel i byområdene vært av særlig interesse. Hun har også interessert seg for bruken av firhjulinger (ATV/UTV) blant unge.

For tiden er hun involvert i følgende forskningsprosjekter:

  • Elsparkesykkel og trafikksikkerhet
  • ATV/UTV: Holdninger, bruk og ulykker blant ungdom

Kummeneje er en del av den tverrfaglige forskningsgruppa «Transportation» ledet av Trond Nordfjærn ved Institutt for psykologi, NTNU: Transportation €“ Department of Psychology - NTNU

2014
Can low emission zones be managed more dynamically and effectively? 2014, Research in Transportation Business and Management (RTBM): Volum 12 s. 3-10 Tretvik, Terje Kristian; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt
2013
Transportation to employment 2013, Scandinavian Journal of Disability Research: Volum 15 s. 342-360 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt Steinset
2023
Risk Behaviour among 15-18 year old E-scooter Users in Norway 2023, Kummeneje, An-Magritt; Roche-Cerasi, Isabelle
Terrain vehicles and traffic risks among 16-18 year-olds in rural Norway 2023, Wold, Thomas; Wigum, Jan Petter; Kummeneje, An-Magritt; Simsekoglu , Ozlem; Hanssen, Trond
Traffic safety risks among adolescent ATV users in Norway 2023, Wold, Thomas; Wigum, Jan Petter; Simsekoglu , Ozlem; Kummeneje, An-Magritt; Hanssen, Trond
Utbredelse og bruk av ATV/UTV av ungdom i småbyer og rurale strøk. 2023, Wold, Thomas; Wigum, Jan Petter; Hanssen, Trond; Simsekoglu , Ozlem; Kummeneje, An-Magritt
2018
Judgement of urban transport security, risk perception, and travel mode use 2018, Rundmo, Torbjørn; Nordfjærn, Trond; Kummeneje, An-Magritt; Jørgensen, Stig Halvard
2015
Modell for beregning av forbikjøringssikt 2015, Foss, Trond; Kummeneje, An-Magritt
Transportordninger og arbeidsdeltakelse: Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne 2015, Bjerkan, Kristin Ystmark; Øvstedal, Liv R.; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt; Solvoll, Gisle
Sykkelbyundersøkelsen i Region sør 2015 2015, Kummeneje, An-Magritt; Tretvik, Terje Kristian
2013
Environmental-sensitive charging for freight vehicles in low emission zones 2013, Tretvik, Terje Kristian; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt
Measures for achieving green and efficient urban freight 2013, Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid ; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt
Forprosjekt: Etter slaget – hva nå? 2013, Friderichsen, Peter; Hansen, Nina Vanvik; Øvstedal, Liv R.; Kummeneje, An-Magritt
Evaluring av AutoPass reisetidssystem 2013, Thorenfeldt, Unn Karin; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Bertelsen, Dag Eiliv
2012
Eldre bilførere er bedte enn sitt rykte 2012, Adresseavisen: Moe, Dagfinn; Kummeneje, An-Magritt Steinset
Eldre bedre enn før 2012, Adresseavisen: Kummeneje, An-Magritt Steinset; Moe, Dagfinn
Activity-based Charging in Low-Emission Zones: The Stakeholders' Response 2012, Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Bjørgen, Astrid ; Tretvik, Terje Kristian
2011
Parkert uten bil 2011, Adresseavisen: Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt Steinset; Nordtømme, Marianne Elvsaas
Transport til arbeid og livet. Transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne 2011, Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt Steinset