Ansattbilde: Anita Berg

Anita Berg

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Namsos
Kompetanseområder
Social Education, Vocational competence/skills, Social inclusion, Rehabilitation, Psychosocial health, Public health, Municipal health and care services, Research Methods for the Social Sciences, Sociology, Social inequality

Jeg er ansatt som førsteamanuensis i sosiologi ved vernepleierutdanningen. For tiden er jeg assisterende faggruppeleder i faggruppen Helse og samfunnsdeltakelse, studieprogram ansvarlig for bachelor i vernepleie og leder for forskningsgruppen Likeverdig samfunsdeltakelse og marginaliserte grupper.

Jeg er opptatt av at høyere utdanning og forskning er to sider av samme sak og at et tett samarbeid mellom universitetet og praksisfeltet er nødvendig både for utvikling av helse- og sosialfagene og kvaliteten i tjenestene. Jeg er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid, studentaktiv læring, og trepartssamarbeid mellom universitet, studenter og praksisfelt.

Bakgrunn

Jeg er utdannet vernepleier (1998) med hovedfag i spesialpedagogikk (2005) og doktorgrad i sosiologi (2013). Jeg har siden 2001 vært ansatt ved vernepleierutdanningen ved Nord universitet, tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Etter at jeg utdannet meg til vernepleier har jeg arbeidet som miljøterapeut i kommunal avlastningstjeneste med barn med funksjonshemming, assisterende avdelingsleder i hjemmetjenesten med ansvar for barneboliger og i habiliteringstjenesten for barn.

Jeg har også utdanning i målrettet miljøarbeid og veiledning-og konsultasjonsmetodikk

Tittel hovedfag

«Foreldre og vernepleieres refleksjon over den gode hjelperrelasjon». ( 2005). Pedagogisk institutt. Norges teknisk naturvitenskapelige universitet.

Tittel doktorgrad

Forhandlinger om store kropper-hvordan overvekt og livet etter vektreduserende kirurgi håndteres. PhD i sosiologi. Nr.7 (2013). Universitet i Nordland. (ISBN 978-82-92958-06-3) 253 s.

Mine undervisningsområder er: Vernepleie, rehabilitering, funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, sosiologiske perspektiver på kropp og helse, folkehelsearbeid, helsefremming, helseatferd og livsstil, samfunnsvitenskapelige metoder, forskningsdesign og akademisk skriving.

Leder forskningsgruppen Likeverdig samfunndeltakelse og marginaliserte grupper

Vararepresentant i forskningsutvalget ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) for faggruppe vernepleie og psykisk helsearbeid (2018-)

Eksternt medlem fra Nord universitet i forskningsutvalget, Helse Nord-Trøndelag (2015-)

Mine pågående forskningsprosjekter er innen følgende områder: Overvekt og vektreduserende kirurgi, frivillighet, folkehelsearbeid og velferdsteknologi.