Ansattbilde: Berit Irene Vannebo

Berit Irene Vannebo

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Levanger
Kompetanseområder
Sociology, Qualitative Research Methods
Background
PhD in Sociology, Northwestern University
MA in Sociology, Northwestern University
MA in Sociology, University of Oslo
BA in Sociology, University of Oslo
Research areas
Classical and contemporary sociological theory, organizational theory, social entrepreneurship, welfare services, innovation and public sector reform, research design, qualitative methods.
SOS1001 Klassisk og moderne sosiologisk teori
SOS5000 Påbygning i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse
SOS9002 Qualitative Researching and Critical Inquiry
Classical and contemporary sociological theory, organizational theory, social entrepreneurship, welfare services, innovation and public sector reform, research design, qualitative methods.
2023
The Concept and Practice of Resistance in Institutional Ethnography 2023, Tørrisplass, Ann-Torill; Vannebo, Berit Irene; Breimo, Janne Paulsen
2022
Walking the talk? Trust reforms in Norwegian Municipalities 2022, Breimo, Janne Paulsen; Vannebo, Berit Irene; Lo, Christian
2016
2015
Quality Reform in the ECEC Sector in Norway 2015, Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene
Kvalitet som masteride i barnehagesektoren i Norge. 2015, Gotvassli, Kjell-Åge; Vannebo, Berit Irene
Ulikhetsregimer og inkludering i åpne barnehager 2015, Ljunggren, Elin Birgitte; Vannebo, Berit Irene