Ansattbilde: Grete Modell Grande

Grete Modell Grande

Universitetslektor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, C Nylåna 4.328
Kompetanseområder
Food and health, Food, Primary and secondary school teacher education, School garden, Practical aesthetic subjects, Adapted education, Didactics, Sami, Taste and taste development, Early intervention in food and health, Exploratory working methods, Teaching materials, Entrepreneurship, Innovation

Av utdanning er jeg allmennlærer med tilleggsutdanning i kunst og håndverk, mat og helse, middelhavsmat, entreprenørskap og innovasjon i skolen og utviklings- og læringsarbeid i skolen. I tillegg har jeg en master i tilpasset opplæring.

Jobbet i grunnskolen fra 1991-2018, ansatt ved Nord universitet fra 1.januar 2017.

Jobber med Mat- og helserelaterte undervisningstema for grunnskolelærerutdanninga og barnehagelærerutdanninga.


Sitter som nestleder i landsstyret for organisasjonen Mat og helse i skolen (Mat og helse €“ Mat og helse i skolen), som også er tilknyttet Samarbeidsforum for praktiske og estetiske fag (Samarbeidsforum (sef.no)). Er medlem det nasjonale nettverket for lærere i mat og helse i U/H-sektoren, og medlem i Mat og helse i skolen - Innherred lokallag.

Kompetanseområder:

 • Mat og helse i skolen
 • Didaktisk arbeid i mat - og helsefaget
 • Matens pedagogiske muligheter
 • Grunnleggende ferdigheter i mat og helse
 • Grunnleggende matlagingsmetoder og teknikker
 • Konservering
 • Utforskende undervisning i mat og helse
 • Entreprenørskap i mat og helse
 • Smak og sensorikk
 • Kostholdsplanleggeren
 • Matvareallergi og intoleranse
 • Kostholdsplanleggeren
 • Årsplanlegging
 • Samisk mat og kultur i mat og helse

Underviser i Mat- og helserelaterte undervisningstema for grunnskolelærerutdanning (GLU og MaGlu), for barnehagelærerutdanninga (BLU), samt i uteområdet som læringsarena (UTOLA).


med hovedvekt på:

Mat og helse 1 for 1.- 7. trinn, og Mat og helse 1 for 5.-10. trinn, ved lærerutdanningen, Nord.

Er tilknyttet forskergruppa om Utvidet klasserom og varierte læringsmetoder ved Nord


Er tilknyttet forskergruppe om samisk mat og kultur på tvers av U/H-institusjoner


Grete Modell Grande - Nord universitet