Hanne Elenora Solheim Hansen

Rektor
Studiested
Bodø
2010
Effect of Nordic diets on ECOSYS model predictions of ingestion doses 2010, Radiation Protection Dosimetry: Volum 140 s. 182-190;Hansen, Hanne Solheim; Nielsen, Sven Poul; Andersson, Kasper G.; Thørring, Håvard; Joensen, Hans Pauli; Isaksson, Mats
Norwegian testing of the EURANOS framework for post-accident rehabilitation preparedness 2010, Radioprotection - Revue de la Societé Francaise de Radioprotection: Volum 45 s. 215-224;Liland, Astrid; Oughton, Deborah Helen; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Eikelmann, Inger Margrethe; Hansen, Hanne Solheim; Skuterud, Lavrans
2001
Kviger på skogsbeite - fornuftig ressursutnytting eller skogens fiende? Utmarksbeite og store rovdyr 2001, Norges forskningsråd: s. 27-32;Bøe, Ulla-Britt; Hansen, Hanne Solheim; Bjelkåsen, Toralf; Kroglund, Rolf Terje; Spidsø, Tor K.; Okkenhaug, Håvard
Variation in behavioural responses of ewes towards predator-related stimuli 2001, Applied Animal Behaviour Science: Volum 70 s. 227-237;Hansen, Inger; Christiansen, Frank Otto; Hansen, Hanne Solheim; Braastad, Bjarne Olai; Bakken, Morten
2022
Sju skal på jakt etter ny rektor : rektorjobbene ved sju statlige universiteter og høgskoler kommer i spill neste år 2022,;Whittaker, Sunniva; Vars, Laila Susanne; Hansen, Hanne Elenora Solheim; Aasen, Petter; Kristoffersen, Steinar; Larsen, Hege
En drivkraft i det grønne skiftet 2022, Nordlys: s. 26-26;Kristiansen, Merete N.; Fylling-Jensen, Øyvind; Olsen, Dag Rune; Hansen, Hanne Elenora Solheim
2020
Norge trenger flere grunnskolelærere som er faglig sterke 2020, Khrono.no:;Borg, Anne; Roppen, Johann; Skretting, Kathrine; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Rokne, Berit; Hansen, Hanne Elenora Solheim
2019
Nord vil ikke tilbake til start 2019,;Hjulstad, Guri; Bærum, Michelle; Berg, Anita; Olsen, Rose Mari; Lund, Jørn Frode; Aspedahl, Emilie
2015
Ytringsansvar og debattkultur 2015, VG : Verdens gang:;Slottemo, Hilde Gunn; Bjerkan, Jorunn; Bøe, Ulla-Britt; Børve, Hege Eggen; Grande, Jorunn; Hansen, Hanne Solheim
2012
Høgskolene må forske 2012, Adresseavisen: s. 3;Hovdal, Knut Arne; Hansen, Hanne Solheim
2011
Fôrplanar til kalvar Husdyrforsøksmøtet 2011 2011, Universitetet for miljø- og biovitenskap: s. 57-60;Havrevoll, Øystein; Nyhus, Lars Terje; Bævre, Lars; Hansen, Hanne Solheim
Melkefôring av kalv : utredning basert på tilgjengelig litteratur og praktiske erfaringer 2011, Høgskolen i Nord-Trøndelag:;Hansen, Hanne Solheim; Havrevoll, Øystein; Berg, Jan; Bævre, Lars; Gulliksen, Stine Margrethe
Energi- og proteinbehov hos kalv Husdyrforsøksmøtet 2011 2011, Universitetet for miljø- og biovitenskap: s. 53-56;Hansen, Hanne Solheim; Berg, Jan; Havrevoll, Øystein; Bævre, Lars; Gulliksen, Stine Margrethe
Energi- og proteinbehov hos kalv 2011,;Hansen, Hanne Solheim; Berg, Jan; Havrevoll, Øystein; Bævre, Lars; Gulliksen, Stine Margrethe
2009
Optimal produksjon av kalv 2009, Høgskolen i Nord-Trøndelag:;Hansen, Hanne Solheim; Sakshaug, Aud; Fløttum, John
2008
Tidsbruk til grovfôrhåndtering 2008, Norsk Landbruk: Volum 127 s. 27-29;Hansen, Hans Kristian; Borgen, Bente; Hansen, Hanne Solheim; Næss, Geir
Mekanisering av grovfôrhåndteringen i løsdriftsfjøs for storfe 2008,;Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir; Hansen, Hanne Solheim; Borgen, Bente
2007
Utendørs oppdrett av kalver i iglo-system Utendørs oppdrett av kalver i iglo-system 2007, s. 343-346;Hansen, Hanne Solheim; Næss, Geir; Bjerkan, Gisle; Stuberg, Helge; Nybø, Kolbjørn; Tverås, Birgit
2005
2003
Optimal produksjon av kalv 2003, Høgskolen i Nord-Trøndelag:;Hansen, Hanne Solheim; Sakshaug, Aud; Fløttum, John
Skogsbeite gir brukbar tilvekst hos kviger 2003, Norden: Volum 107 s. 12-13;Bøe, Ulla-Britt; Hansen, Hanne Solheim; Okkenhaug, Håvard
Brystmålet undervurderer tilveksten hos kviger 2003, Norden: Volum 107 s. 17;Okkenhaug, Håvard; Hansen, Hanne Solheim; Bøe, Ulla-Britt
Tilvekst hos NRF-kviger på fjellbeite 2003, Norden: Volum 107 s. 16-17;Hansen, Inger; Hansen, Hanne Solheim; Hatten, Lise
2001
Opptak og omsetning av radioaktive stoffer og tungmetall i reinsdyr 2001,;Skuterud, Lavrans; Steinnes, Eiliv; Hove, Knut; Gaare, Eldar; Eikelmann, Inger Margrethe; Hansen, Hanne Solheim
2000
Aktuelle tiltak på den enkelte gård mot radioaktiv forurensning av landbruksprodukter 2000,;Hansen, Hanne Solheim; Grande, Jorunn; Salt, Carol A.; Dunsmore, Meara Cullingan; Wilson, Mike; Kaurstad, Elin
Informasjonshefte om kandidatoppgaven Ka 198 2000,;Spidsø, Tor K.; Bjelkåsen, Toralf; Hansen, Hanne Solheim; Haugum, Margrete
Skogsbeite til kviger : beiteseleksjon og påvirkning av beitinga på trevirkeproduksjon 2000,;Bøe, Ulla-Britt; Hansen, Hanne Solheim; Bjelkåsen, Toralf; Okkenhaug, Håvard; Kaurstad, Elin
1999
Impact assessment methodology for side-effects of countermeasures against radionuclide contamination of food products : the CESER project, contract: F14P-CT95-0021 1999,;Hansen, Hanne Solheim; Salt, Carol A.; Kirchner, Gerald; Lettner, Herbert; Rekolainen, Seppo; Dunsmore, Meara Culligan
Kartlegging av antipredatoratferd hos ulike saueraser 1999,;Hansen, Hanne Solheim; Hansen, Inger; Christiansen, Frank
Skogsbeite til storfe 1999,;Bø, Ulla-Britt; Pareliussen, Ingar; Bjelkåsen, Toralf; Hansen, Hanne Solheim; Spidsø, Tor; Kroglund, Rolf T.
1998
Kartlegging av antipredatoratferd hos ulike saueraser 1998,;Hansen, Inger; Hansen, Hanne Solheim; Christiansen, Frank
1996
System for beregning av fôropptak hos drøvtyggere. Delutredning "Billig og bærekraftig fôrproduksjon" 1996,;Garmo, Torstein H.; Bævre, Lars; Hansen, Hanne Solheim; Mo, Magne; Mould, Fergus