Ansattbilde: Line Kolås

Line Kolås

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, G Nordlåna 3132
Kompetanseområder
E-learning, ICT, Educational Research, Pfdk

Jeg er førsteamanuensis og fagperson med engasjement for undervisning og forskning innen IT, pedagogisk bruk av digitale verktøy, kvalitativ forskning og utdanningsforskning.

Jeg var prosjektleder for P3 "Learning through construction" i Excited - Senter for fremragende IT-utdanning i perioden 2017-2021, og fortsetter som klyngeleder for klynge 2 - "Pedagogikk innen IT-utdanning" fra 2022 (Excited).

Min faglige kompetanse er innen design av e-læringssystemer, pedagogisk bruk av IKT, profesjonsfaglig digital kompetanse, kvalitativ forskningsmetodikk, IT-utdanning / IT fagdidaktikk og utdanningsforskning.


I 2021 ble jeg anerkjent som merittert underviser ved Nord universitet.

Jeg underviser for øyeblikket "MET1003 - Research methods" i studieprogrammet "Spill og opplevelsesteknologi", og er mentor på universitetspedagogikk-kurset ved Nord universitet. Jeg er studieprogramansvarlig for "Spill og opplevelsesteknologi".


I tillegg er jeg veileder på doktorgradsprosjekt, og har vært veileder på masteroppgaver.


Emner jeg har undervist i på universitetsnivå (i perioden 1998-2023):

 • MET1003 Research methods
 • PED6010 Universitetspedagogikk (mentor)
 • SPO2000 Bachelor project
 • SPO2003 Opplevelsesteknologi og spilldesign
 • PED5006 PfDK og prosesser for endring
 • SPO1007 Etikk og profesjonalitet
 • PED5004 PfDK og skolen i samfunnet
 • PED2012-1 21V PfDK i praksis
 • PED1011-1 Skolen i samfunnet
 • PED1012-1 20V PfDK og endringsprosesser
 • SPO2210 Game design 2
 • SPO2010 Gamelab 4 (Educational games)
 • ITL 190 Datastøttet læring
 • ITL120 Multimedia for lærere
 • ITL2200 Nettbrett og nye IKT-verktøy
 • ITL111 Digital kompetanse for lærere
 • ITL2600 Informasjonskvalitet og digitale bibliotekstjenester
 • MMT376 Bacheloroppgave med metodeseminar
 • ITL 250 Multimedia for lærere 2
 • ITL 210 Interaktive tavler
 • SPO 300 Spillkultur og samarbeidsteknologi
 • INF361 Samarbeidsteknologi
 • ITL110 Informasjonsbehandling for lærere
 • ITL900 Kreativ bruk av LMS (for grunnskolen og vg. skole)
 • ITL905 Kreativ bruk av LMS (for høyere utdanning)
 • INF110 Internett og samfunn
 • INT160 Elektronisk publisering
 • OAL150 IT som ledelsesverktøy
 • Videreutdanning i helse- og sosial-informatikk: Innføring i og praktisk bruk av IKT
 • Forkurs IT for lærere
 • PR219 Internett-tjenester
 • IF281 IT og samfunn
 • PR208 Datamaskinkunnskap og operativsystemer

Internasjonale prosjekter:

 • QUIS (2005-06): QUIS - Quality, Interoperability and Standards in e-learning. (EU-prosjekt under The eLEARNING programme", DG EAC/26/04).
 • E-LEN (2003-04): E-LEN (EU-prosjekt under Socrates programmet, ref.nr: 101421-CY-2002-1-CY-minerva-mmp)

Nasjonale prosjekter:

 • SFU Excited. Klyngeleder for klynge 2 - Pedagogy in IT education, som er en av tre klynger i senterets andre periode (2022-2026).
 • SFU Excited. Prosjektleder for P3 - Learning through construction (2016-2021), som er ett av fem prosjekter i Senter for fremragende undervisning Excited ved NTNU og Nord universitet.
 • Studenter som forskningsteam (2017-18). Norgesuniversitetsprosjekt. Utprøving av forskningsmetoder som pedagogiske metoder.
 • Interaktivt virtuelt feltarbeid (2017-18). Norgesuniversitetsprosjekt, med fokus på bruk av 360 graders bilde og video i kurs med feltarbeid.
 • E-læring i landbruket (2016).
 • Det digitale bibliotek (2015-16).
 • Å tolke et gevir (2013-2014).
 • VisPed (2012-13).
 • PLN - Personlige læringsnettverk (2012-13).
 • SAK 7 - teknologi.
 • Nærproduksjon av video (2011-12). Finansiert av Norgesuniversitetet.
 • Kreativ leik med IKT
 • Kreativ bruk av LMS (2005-06).
2020
Interactive Virtual Field Trips 2020, Kolås, Line; Eriksen, Lasse Frost; Hoem, Jon Øivind; Nygård, Ståle André; Holand, Ivar Svare
Female Students’ Reflections for Inclusive Physical Learning Environments 2020, Sigurdardottir, Helga Dis Isfold; Munkvold, Robin Isfold; Szynkiewicz, Justyna; Kolås, Line
2019
Kodet katapulter og dansende engler 2019, Gifstad, Lornts Eirik Gifstad; Kolås, Line
Forskning på egen undervisning 2019, Munkvold, Robin Isfold; Kolås, Line
2016
Interactive modules in a MOOC 2016, Nordseth, Hugo; Kolås, Line; Hoem, Jon
Learning with educational apps 2016, Kolås, Line; Nordseth, Hugo; Munkvold, Robin
Forsker-date, innslag i God Ettermiddag Trøndelag 2016, Kolås, Line; Krogstie, Birgit Rognebakke
2011
Digital kompetanse gjennom internasjonalt samarbeid 2011, Nordseth, Hugo; Gray, Bill; Kolås, Line; Munkvold, Robin; Skavhaug, Trygve Wicklund; Thorshaug, Arve