Ansattbilde: Unn Siri Olsen

Unn Siri Olsen

Stipendiat
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Namsos
Kontor
NAM1 1216

Utdaning

 • Bachelor i Audiologi fra Høgskolen i Sør Trøndelag 2006-2009. Fordypning i Barneaudiologi og audiologisk rehabilitering
 • Master in medical science with a major in Audiology fra Lund Universitet 2009-2011. Fordypning i tinnitus og Problembasert læring
 • Phd i profesjonsvitenskap ved Nord universitet september 2023-dd

Arbeidserfaring

 • Høgskolelektor i Audiologi ved Høgskolen i Sør Trøndelag fra juni 2011-juni 2014
 • Studieleder ved Farmasiutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet fra oktober 2013 - desember 2016
 • Faggruppeleder Farmasi ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet fra januar 2017 til juli 2022
 • Seniorrådgiver FSH fra august 2022-august 2023
 • Stipendiat i Profesjonsvitenskap fra september 2023 -dd

Verv/annet

 • Leder av Fagorgan for forskning og utdanning innen Farmasi fra oktober 2019 - desember 2021
 • Medlem i Profesjonsråd/Fagorgan for forskning og utdanning i Farmasi fra oktober 2013 - desember 2021
 • Styremedlem i Norsk forskerskole i Farmasi fra oktober 2013 til desember 2021
 • Representant i bedriftsiddretslaget Nord fra januar 2023

Undervisningserfaring og veiledningserfaring i

 • Vitenskaplig metode
 • Audiologisk utredning,
 • Lydlære
 • Audiologisk rehabilitering
 • Barneaudiologi
 • Praksis
 • Bacheloroppgave (audiologi og Farmasi)

Sensur

 • Masteroppgaver i audiologi
 • Bacheloroppgaver i audiologi
 • Bacheloroppgaver i farmasi
 • Audiologisk utredning - skriftlig eksamen
 • Audiologisk utredning - praktisk eksamen
 • Audiologisk rehabillitering - skriftlig eksamen
 • Audiologisk rehabilitering - praktisk eksamen
 • Fordypningsemner i audiologi

Arbeidsoppgaver som seniorrådgiver

 • Kompetanseplanlegging
 • Arbeidsplanlegging

Jeg er stipendiat tilknyttet MedSafe-old - arbeidspakke 3. Overordnet hensikt i dette prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan hjemmeboende eldre og deres pårørende opplever og beskriver sine erfaringer med trygg og persontilpasset legemiddelbruk, hvordan helsepersonell kan imøtekomme behovene og hvordan eldre medforskere kan involveres i fremskaffingen av denne kunnskapen.


Publikasjoner

Olsen, U.S., Lello, E., Nagaraj, V.S., Ibertsson, T., Brännström, J. 2013. Factors affecting severity of tinnitus - a follow-up study of tinnitus subjects at an Ear Nose Throat clinic in Sweden. International Tinnitus Journal.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25773102/