Endret kjøre- og parkeringsmønster på campus i Bodø

I 2024 får vi et flunkende nytt universitetsbygg på campus i Bodø. I byggeperioden vil det være endringer i adkomst og parkering.
Et nytt universitetsbygg med en vei i framkant. Illustrasjon.

Uke 43, 2023: Det skal graves en trasé til høyspentkabel for Blått bygg helga 27.-29. oktober. Denne traseen går over parkeringsplassen. Parkeringsplasser ved inngangen til barnehagen vil dermed ikke ha inn/utkjøringsmuligheter, men holdes åpen fram til siste barn er hentet fredag ettermiddag. Oppmerking av kabler og rør fra gravemelding vil bli merket noen dager før. Asfaltering over grøfta skjer senere.

Se bilde av trasé for grøfta her

Det pågår to store prosjekter på campus i Bodø, oppføringen av et nytt bygg og boring av energibrønner. Begge disse vil i perioder endre adkomsten til campus, både for de som kjører og de som går.​

Slik parkerer du riktig på campus:

  1. Følg skilt for parkering
  2. Parker kun på oppmerkede plasser
  3. Se nord.no/no/om-oss/kart for oversikt over parkeringsplasser​

Vi vil oppfordre ansatte og studenter som har mulighet til det, om å velge buss eller annen transport framfor å bruke bilen til og fra campus.​​​

Se video om Blått bygg: