Byggeprosjekter og campusutvikling

Informasjon om pågående byggeprosjekter og hvordan vi arbeider med å utvikle våre studiesteder.

Byggeprosjekter

Campusutvikling

Campusutviklingsplaner er et planverktøy som skal sette viktige rammer for den fysiske utviklingen av en campus eller studiested i et tiårsperspektiv. Denne planprosessen har stor grad av medvirkning, både fra ansatte og studenter gjennom bruk av interne og eksterne referansegrupper.