Kreativt bygg: Spillerom for kreative fagmiljøer

Med Kreativt bygg skal Nord universitets fagmiljøer utdanne og utforske.

Et nytt universitetsbygg. Illustrasjon.

Kreativt bygg er et nytt universitetsbygg på om lag 1300 kvadratmeter ved Nord universitet, Levanger.

Nord universitets skuespillerutdanning flytter inn i det nye bygget, og bygget skal være til nytte for de andre kreative fagmiljøene som trenger scene, rom med stor takhøyde og store rom med flate gulv.

​​Kreativt bygg vil bli en vesentlig tilvekst på campus i Levanger, og gir rom for fellesaktiviteter og større arrangementer.​​​​

 • Transport mellom Nylåna og Nordlåna

  I byggeperioden vil det være et større omfang av transport mellom Nylåna og Nordlåna, grunnet uttransport av masser samt inntransport av elementer.

  Den mest trafikkerte delen er markert med grønn pil i ​skissen over ny transportvei (bilde).

  Området blir merket etter gjeldende regler. V​i ber ansatte og studenter om å være oppmerksom på dette.

 • Byggestart

  • Tilgang til tomt iht. kontrakt: uke 40, 2022
  • Oppstart: uke 49, 2022

  Tilrigging

  Inngjerding, strøm, brakker m.m.: uke 43, 45, 47, 49 og 51, 2022

  Grunnarbeid for bygg

  • Avdekking: uke 44–46, 2022
  • Sprengning/planering/VA/tilkomster m.m.: uke 49, 2022 – uke 10, 2023

  Tett bygg (bygget lukket utvendig)

  • Uke 42, 2023
  • Glassfasader ferdig: Uke 44, 2023

  Ferdigstillelse

  Overtakelse av bygget: Uke 22, 2024

Fakta: Kreativt bygg i Leva​​​nger​​

 • ​1300 kvadratmeter
 • Teatersal og tre øvingssaler
 • Sammenbygging av byggene Nylåna, Kreativt bygg og Nordlåna
 • Gir bevegelseshemmede bedre tilgang til hele campus
 • Kostnadsramme 100 millioner kroner
 • Ferdigstilling medio mai 2024

Kontaktperson