Senter for utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap (Demos)

Senteret jobber for å utvikle forskning og forskningsbasert undervisning innenfor temaene globalt medborgerskap og bærekraftig utvikling. 

Klimaendringer, massemigrasjon, krig, demokratier i krise, polarisering og politisk radikalisering krever ny kunnskap og nye tilnærminger i forskning og utdanning. 

Forskning og forskningsbasert undervisning om temaene bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap har som mål å skape ny kunnskap og innovative læringsprosesser knyttet til temaene. 

  • Senteret er i en etableringsfase og det skal videreutvikles slik at struktur og organisasjonsform skal være fastsatt fra 2023. Senteret er organisert under Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. 

  • I en tid preget av globale utfordringer understrekes nødvendigheten av å utdanne for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap. En rekke land har tatt begrepene inn i sine læreplaner for grunn- og videregående opplæring. 

    Norske elever har fått demokrati, medborgerskap og bærekraft på timeplanen gjennom den nye reviderte læreplanen for grunn- og videregående opplæring fra høsten 2020. Demos er opprettet for å styrke disse temaene i våre utdanninger.

    Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet har​ opprettet senteret​ som tiltak for å utvikle tematikken, styrke lærerutdanningen, styrke FoU-arbeidet ved fakultetet og fremme samarbeid på tvers av sektorer og fakultet.

    Senteret skal ha partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Målet er økt kompetanse og handlingskraft i samfunns- og arbeidsliv.