Nord universitet som arbeidsplass

Vil du være med på å utføre et viktig samfunnsoppdrag? Bli med på laget!

To personer på kontor som ler og smiler

Nord universitet bidrar med kunnskap gjennom forskning og utvikling som er relevant og viktig for regionen, Norge og verden.

Nord universitets egenart skal kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet mellom ansatte og studenter, mellom utdanning og arbeidsliv og mellom forskning og samfunnet.

Universitetet står overfor viktige utviklingsoppgaver og er avhengig av dyktige medarbeidere for å utføre disse.

Arbeidsmiljøet på Nord universitet skal preges av medbestemmelse og oppleves som respektfullt og inkluderende.

Våre verdier er nærhetåpenhetrespekt og kreativitet.

Lurer du på noe?

Ta kontakt  med HR-avdelingen på personal@nord.no.

Fordeler som ansatt ved Nord universitet

 • Bli med i bedriftsidrettslaget! Nord universitet ønsker å fremme aktivitet og idrett for sine ansatte. Vi har derfor bedriftsidrettslag som arrangerer ulike aktiviteter for medlemmene.

  Treningstime

  Ansatte kan trene én time i uka i arbeidstiden etter avtale med nærmeste leder.

  Treningsavtaler

  Vi har egne avtaler med treningssentre på de fleste studiestedene. Er du medlem i Nord universitet BIL kan du få refusjon i treningsavgiften hvis du trener regelmessig over et lengre tidsrom.

  For å bli medlem av bedriftsidrettslaget må du betale medlemsavgift via Norges idrettsforbund.

  Følg bedriftsidrettslaget på Facebook

  Bodø: Nord universitet B.I.L.

  Turlaget i Bodø: Turlaget ved Nord universitet, Bodø

  Topptur på ski i Bodø: Nord universitet BIL - Topptur på ski - Bodø

  Trøndelag: Nord universitet BIL Trøndelag

  Mo i Rana: Nord universitet B.I.L - Mo i Rana

  Nesna: Nord universitet BIL Nesna

 • Ansatte med minst 14 arbeidstimer per uke, er medlemmer i Statens pensjonskasse. Et pensjonsinnskudd på 2 % av bruttolønnen trekkes direkte av lønnen hver måned.

  Medlemskap i Statens pensjonskasse gir gode forsikringsordninger ved sykdom og skade, og gode betingelser på boliglån.

  Forsikrings- og erstatningsordningene omfatter gruppeliv- og yrkesskadeforsikring og ordninger ved reise og for feltarbeid, samt erstatning for tingskade.

  Les mer om pensjons – og forsikringsordningene i staten

 • Vi vil at du som ansatt ved Nord universitet skal få mulighet til å utvikle deg og din kompetanse.

  Les mer om kompetanseutvikling for ansatte ved Nord universitet

 • Hovedtariffavtaler

  Nord universitet har en lokal tilpasningsavtale med utgangspunkt i hovedavtalen som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

  I tillegg er det inngått to hovedtariffavtaler mellom staten og hovedorganisasjonene på sentralt nivå, som gjelder for alle ansatte i staten.

  Hovedtariffavtalene inneholder regler om blant annet lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon.

  Fagforeninger

  Hovedorganisasjonene organiserer ansatte ved Nord universitet gjennom lokale foreninger, blant annet Forskerforbundet, NTL, Parat, Norsk sykepleierforbund, Econa og Utdanningsforbundet.

  Organisasjonene ivaretar medlemmenes interesser og fungerer som representanter for disse i medbestemmelse etter hovedavtalen og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalen.

  Ansatte har anledning til å bli medlem i hvilken fagforening de ønsker, også de som ikke per tiden er representert ved Nord universitet. Det er frivilling om man ønsker å organisere seg.

  Hovedavtalen i staten og Hovedtariffavtalene i staten finner du på regjeringen.no.

 • Alle studiestedene har velferdsgrupper som organiserer og legger til rette for velferdsaktiviteter utenom det bedriftsidrettslaget har ansvar for. Dette bidrar til å styrke felleskapet blant de ansatte og fremmer trivsel, godt arbeidsmiljø og sosialt samhold.

  Eksempler på aktiviteter som har blitt arrangert er sommerfest, quizkveld, vaffelfrokost og julebord.

 • Studiested Bodø

  Har du behov for midlertidig bolig? I Bodø har Boligstiftelsen ved Nord universitet seks leiligheter og åtte hybler til leie. Leietiden er normalt for to år og formidles av Studentinord.

  Forespørsel om leie av bolig sendes til Studentinord. Skriv i kommentarfeltet at du er nyansatt og ved hvilket fakultet/avdeling.

  Korttidsleie av bolig ved øvrige studiesteder

  Det er mulighet for korttidsleie av bolig via Studentinord, dersom det er ledig kapasitet. Ta kontakt med Studentinord, bolig@studentinord.no, tlf. 476 20 800.

  Studiested Nesna har en 4-mannsbolig til utleie for nyansatte, normalt for en periode på inntil to år. Forespørsel om leie sendes til Velferdsutvalget v/ Torill Risøy, torill.b.risoy@nord.no.

Vil du bli vår kollega?