Nord universitet som arbeidsplass

Vil du være med på å utføre et viktig samfunnsoppdrag? Bli med på laget!
To glade ansatte på møterom

Nord universitet bidrar med kunnskap gjennom forskning og utvikling som er relevant og viktig for regionen, Norge og verden.

Nord universitets egenart skal kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet mellom ansatte og studenter, mellom utdanning og arbeidsliv og mellom forskning og samfunnet.

Universitetet står overfor viktige utviklingsoppgaver og er avhengig av dyktige medarbeidere for å utføre disse.

Arbeidsmiljøet på Nord universitet skal preges av medbestemmelse og oppleves som respektfullt og inkluderende.

Våre verdier er nærhet, åpenhet, respekt og kreativitet.

Fordeler som ansatt ved Nord universitet

 • Bli med i bedriftsidrettslaget! Nord universitet ønsker å fremme aktivitet og idrett for sine ansatte. Vi har derfor bedriftsidrettslag som arrangerer ulike aktiviteter for medlemmene.

  Treningstime

  Ansatte kan trene én time i uka i arbeidstiden etter avtale med nærmeste leder.

  Treningsavtaler

  Vi har egne avtaler med treningssentre på de fleste studiestedene. Er du medlem i Nord universitet BIL kan du få refusjon i treningsavgiften hvis du trener regelmessig over et lengre tidsrom.

  For å bli medlem av bedriftsidrettslaget må du betale medlemsavgift via Norges idrettsforbund.

  Følg bedriftsidrettslaget på Facebook

  Bodø: Nord universitet B.I.L.

  Turlaget i Bodø: Turlaget ved Nord universitet, Bodø

  Topptur på ski i Bodø: Nord universitet BIL - Topptur på ski - Bodø

  Trøndelag: Nord universitet BIL Trøndelag

  Mo i Rana: Nord universitet B.I.L - Mo i Rana

  Nesna: Nord universitet BIL Nesna

 • Ansatte med minst 14 arbeidstimer per uke, er medlemmer i Statens pensjonskasse. Et pensjonsinnskudd på 2 % av bruttolønnen trekkes direkte av lønnen hver måned.

  Medlemskap i Statens pensjonskasse gir gode forsikringsordninger ved sykdom og skade, og gode betingelser på boliglån.

  Forsikrings- og erstatningsordningene omfatter gruppeliv- og yrkesskadeforsikring og ordninger ved reise og for feltarbeid, samt erstatning for tingskade.

  Les mer om pensjons – og forsikringsordningene i staten

 • Alle studiestedene har velferdsgrupper som organiserer og legger til rette for velferdsaktiviteter utenom det bedriftsidrettslaget har ansvar for. Dette bidrar til å styrke felleskapet blant de ansatte og fremmer trivsel, godt arbeidsmiljø og sosialt samhold.

  Eksempler på aktiviteter som har blitt arrangert er sommerfest, quizkveld, vaffelfrokost og julebord.

 • Hovedtariffavtaler

  Nord universitet har en lokal tilpasningsavtale med utgangspunkt i hovedavtalen som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

  I tillegg er det inngått to hovedtariffavtaler mellom staten og hovedorganisasjonene på sentralt nivå, som gjelder for alle ansatte i staten.

  Hovedtariffavtalene inneholder regler om blant annet lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon.

  Fagforeninger

  Hovedorganisasjonene organiserer ansatte ved Nord universitet gjennom lokale foreninger, blant annet Forskerforbundet, NTL, Parat, Norsk sykepleierforbund, Econa og Utdanningsforbundet.

  Organisasjonene ivaretar medlemmenes interesser og fungerer som representanter for disse i medbestemmelse etter hovedavtalen og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår etter hovedtariffavtalen.

  Ansatte har anledning til å bli medlem i hvilken fagforening de ønsker, også de som ikke per tiden er representert ved Nord universitet. Det er frivilling om man ønsker å organisere seg.

  Hovedavtalen i staten og Hovedtariffavtalene i staten finner du på regjeringen.no.

 • Er du vitenskapelig ansatt og har behov for å utvikle din veilednings- og undervisningskompetanse? Nord universitet tilbyr følgende kurs i universitetspedagogikk:

  • Mikroped (8 t), modulbasert webinar, tilgjengelig for alle ansatte på norsk og engelsk

  • Miniped (40 t), 40-timers kurs i universitetspedagogikk, begrenset antall plasser

  • Digiped (40 t), praktisk kurs i nettpedagogikk og didaktikk, begrenset antall plasser

  • Uniped (200 t), påmelding via fakultet, begrenset antall plasser

  • Ph.d.-veilederkurs (ca. 120 t), påmelding via fakultet, begrenset antall plasser
 • Studiested Bodø

  Har du behov for midlertidig bolig? I Bodø har Boligstiftelsen ved Nord universitet seks leiligheter og åtte hybler til leie. Leietiden er normalt for to år og formidles av Studentinord. Forespørsel om leie av bolig sendes til Studentinord.

  Skriv i kommentarfeltet at du er nyansatt og ved hvilket fakultet/avdeling.

  Korttidsleie av bolig ved øvrige studiesteder

  Studiestedene på Nesna, Mo i Rana, Vesterålen, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal disponerer ikke ansattboliger. Det er likevel muligheter for korttidsleie av bolig via Studentinord, dersom det er ledig kapasitet.

  Ta kontakt med Studentinord, bolig@studentinord.no, tlf. 476 20 800

 • Nord universitet er med i den europeiske universitetsalliansen SEA-EU.

  Som Nord-ansatt oppfordres du til å etablere samarbeid med relevante partnere innen utdanning, forskning, innovasjon og andre områder som bidrar til å utvikle universitetet og de ulike arbeidspakkene i alliansen.

  Ansatte kan søke om finansiering gjennom ulike ordninger i SEA-EU og om stipend til utveksling fra Erasmus+.

Vil du bli vår kollega?

Oppdatert
03.02.2024
Oppdatert av
HR-avdelingen