Enhet for internasjonalisering

Enhetens ansatte jobber med praktisk veiledning og tilrettelegging for tilreisende og utreisende studenter og ansatte. 
 • Utveksling gjennom Erasmus+

  • Informasjon om utveksling for studenter (s​tudier og praksis)
  • Praktisk støtte til utreisende Erasmus+-studenter
  • Råd og veiledning i forbindelse med opprettelse av Erasmus+-avtaler.
  • Spørsmål om søknad, Erasmus-avtaler, stipend, Lånekassen, visum for utreisende, osv.

  Les mer om Erasmus+​
  Erasmus Charter

  Ansvarlig: Elena Emilova Popova

  Utveksling og praksis i Europa

  • Informasjon om utveksling for studenter (s​tudier og praksis)
  • Praktisk støtte til utreisende Erasmus+-studenter

  Ansvarlig: Øystein Strømsnes

  Utveksling og praksis utenfor EU

  • Praktisk støtte til utreisende​ studenter (studier og praksis)
  • Avtalearbeid utenfor EU
  • Praktisk støtte til utreisende​ studenter (studier og praksis)
  • Avtalearbeid utenfor EU
  • Spørsmål om søknad, stipender (north2north), Lånekassen, visum for utreisende

  Ansvarlig: Kai-Martin Johnsen

  Les mer om utveksling

 • Erasmus+ ansattmobilitet

  • Vilkår/søknadsprosess
  • Stipend for faglig vitenskapelig ansatte og teknisk administrativt ansatte
  • Saksbehandling​

  Du finner mer informasjon om ansattmobilitet gjennom Erasmus+ på iNord.

  Ansvarlig: Ida Charlotte Jakobsen

  North2north (University of the Artic) ansattmobilitet

  • Vilkår og søknadsprosess
  • Stipend
  • Saksbehandling

  Ansvarlig: Kai-Martin Johnsen

  • Koordinering og mottak av internasjonale gradsstudenter
  • Koordinering og mottak av internasjonale semesterstudenter (exchange) fra partnerinstitusjoner
  • Veiledning rundt opptak, oppholdstillatelse og politiregistrering

  Vi gjør oppmerksom på at de fleste generelle henvendelser besvares på våre nettsider.

  Ansvarlig: Tonje Kristine Berg
  Ansvarlig: Ivan Cernicky

  Bestill time

 • Nord universitet er medlem av «Students at Risk»-ordningen, som fremmer akademisk frihet og menneskerettigheter for studenter. 

  Formålet med denne ordningen er å gi studentaktivister fra utviklingsland som nektes adgang til utdanningsinstitusjoner i hjemlandet på grunn av sin aktivisme, en mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge. 

  Studentene oppfordres til å returnere til hjemlandet etter å ha fullført en grad. Ordningen er finansiert av Utenriksdepartementet, og administreres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

  Kontaktperson: Tonje Kristine Berg

  Les mer om Students at Risk

 • Enheten

  • er en administrativ enhet under Utdannings​avdelingen.
  • gir administrativ støtte innenfor utveksling.
  • gir råd til innkommende studenter om hvordan de skal søke til Nord universitet.
  • ​gir råd til utreisende studenter om muligheter for opphold i utlandet under studiet.
  • gir administrativ støtte i saker innenfor internasjonalisering av utdanning.
  • utvikler råd og veiledning i samarbeid med fakultetene. Fakultetene veileder om hvordan studentens opphold kan tilpasses i utdanningsplanen.

  Oppgaver

  • Opptaksprosesser internt, ekstern søknadsprosess til vertsinstitusjon, informasjon og om den enkelte samarbeidsavtale.
  • Informasjon om mulighet for stipender, koordinering av mottak av nye internasjonale studenter til studiestedene, kontakt med offentlig etater og internasjonale samarbeidsinstitusjoner.
  • Administrerer universitetets samarbeidsavtaler, og forvalter blant annet Erasmus+ europeisk og global mobilitetsprogram for student- og ansattmobilitet, på vegne av universitetet.

  Internasjonalisering

  En stor del av reisevirksomheten består i å opprettholde nasjonale og internasjonale relasjoner på vegne av universitetet. Enheten er representert ved sekretær i Internasjonalt utvalg og observatør i Utdanningsutvalget.

Konstituert kontorsjef: Ida Charlotte Jakobsen