Reservasjon av studieplass

Du kan få reservert studieplassen din på bakgrunn av militærtjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

Hvis du har fått tildelt studieplass i årets opptak, men likevel ikke har mulighet til å starte på angitt tidspunkt, kan du søke om få reservert studieplass. Studieplassen kan reserveres inntil 2 år.

Godkjente grunner kan være innkalling til førstegangstjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Søknaden om reservert studieplass må sendes til postmottak@nord.no innen 3 uker etter at du fikk tilbud om studieplass. Av personvernhensyn skal sensitiv informasjon eller dokumentasjon i forbindelse med søknaden sendes inn per post til:

Nord universitet, Bodø
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø

Dersom saksbehandler trenger mer informasjon om årsaksgrunnlaget for din søknad, vil dette etterspørres per e-post. Søknaden besvares også per e-post.

Husk at du må takke ja til studieplassen du har fått tilbud om innen svarfristen, selv om du planlegger å søke om reservasjon av studieplassen. Reservasjonen gjelder bare studieplassen du har takket ja til. Dersom du på et senere tidspunkt får tilbud om studieplass ved et annet studium, må du gi beskjed om endringen og avklare med opptakskontoret vårt om du trenger å sende ny søknad for den nye studieplassen.

Har du allerede fått reservert studieplass?

Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få denne studieplassen dersom:

  • studiet fremdeles eksisterer i samme format som tidligere
  • du søker innen søknadsfristen
  • du laster opp brevet du fikk med lovnad om reservert studieplass
  • du aksepterer studieplassen innen fristen
  • studiet settes i gang

Hvis du vil benytte deg av den reserverte studieplassen, trenger du ikke dokumentere skolegang og praksis på nytt. Det er tilstrekkelig at du laster opp en kopi av brevet du har fått om reservert studieplass.

Du kan søke andre studier selv om du har fått reservert en studieplass. Hvis du ønsker å søke andre studier må du prioritere disse framfor studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du laste opp den dokumentasjonen som er nødvendig. Hvis du får tilbud på et nytt studieønskene du har rangert høyere i søknaden din, mister du den reserverte studieplassen.