Fusk og plagiat

Dersom du blir tatt for fusk, kan det få store konsekvenser for deg.

Fusk eller forsøk på fusk er alvorlig. ​​​Det er usolidarisk overfor dine medstudenter og et grovt tillitsbrudd overfor utdanningsinstitusjonen og samfunnet. 

Nord universitet ser svært alvorlig på fusk og det er strenge sanksjoner knyttet til dette.

Nord universitet kjører plagiatkontroll på svært mange eksamener, enten ved mistanke eller som stikkontroll. Det kjøres plagiatkontroll ved alle kandidat-, bachelor- og masteroppgaver jfr. retningslinjer for plagiatkontroll.

Sett deg inn i reglene

Du som student har plikt til å sette deg inn i regler for gjennomføring av eksamen ved Nord universitet, for eksempel når det gjelder hjelpemidler på eksamen og regler for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk. 

Manglende kjennskap til kildebruk, tillatte hjelpemidler og regelverk for gjennomføring av eksamen fritar ikke deg som student for ansvar.

Fusk er omtalt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet kapittel 9 Fusk, annullering, utestenging og bortvisning.

Retningslinjene for behandling av fuskesaker er utfyllende bestemmelser til forskriften. Retningslinjene ble sist revidert 11.01.2023​.

Hva regnes som fusk?

Det er viktig at alle typer besvarelser er ditt eget arbeid, og at det tydelig framgår hva som er dine egne tanker og ideer, og hva som er lånt av andre.

Se eksempler på fusk her

Hva som regnes som fusk er også omtalt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet kapittel 9 Fusk, annullering, utestenging og bortvisning.

Fusk kan gi utestenging

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk kan bli annullering av eksamen og utestenging fra Nord universitet, samt tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i Norge. Dette kan vare i inntil ett år. I 2023 ble minst 443 studenter i Norge utestengt fra studiestedet for fusk.