Sensur

Sensur finn du i Studentweb.

Om sensuren blir forsinka, blir informasjon lagt ut i Studentweb. Sensur vert ikkje oppgitt på telefon eller e-post.

Følgjande sensurfristar gjeld (frå forskrift om studiar og eksamen ved Nord universitet § 10-3):

  • Sensur skal kunngjerast seinast tre veker etter eksamensdato.
  • For masteroppgåver skal sensur kunngjerast innan seks veker frå innleveringsfristen.
  • For bacheloroppgåver og kandidatoppgåver med minst 20 studiepoeng omfang skal sensur kunngjerast innan fire veker frå innleveringsfristen.
  • For munnlege eller praktiske eksamenar skal sensur kunngjerast seinast 24 timar etter siste eksamensdag i emnet.
  • For skriftlege arbeid med påfølgjande justering etter munnleg eller praktisk eksamen, kunngjerast sensur for det skriftlege arbeidet seinast 24 timar før munnleg eller praktisk eksamen.