Emnebeskrivelse for 2024/25
Organisasjonspsykologi
OR214S
Emnebeskrivelse for 2024/25

Organisasjonspsykologi

OR214S
Emnet gir en innføring i grunnleggende organisasjonspsykologiske tema med vekt på et lederfokus. Eksempler på tema er lederroller, motivasjon, stress, arbeidsmiljø, 'det nye' arbeidslivet og omstilling.
Emnet gir en innføring i grunnleggende organisasjonspsykologiske tema med vekt på et lederfokus. Eksempler på tema er lederroller, motivasjon, stress, arbeidsmiljø, 'det nye' arbeidslivet og omstilling.
Emnet kan tas som enkeltemne. Opptakskrav er da generell studiekompetanse.

Ved fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • grunnleggende forståelse av og kunnskap om organisasjonspsykologi, personalledelse og kompetanseutvikling
  • brei kunnskap om omstilling av organisasjoner

Ferdigheter

  • demonstrerer kunnskaper om organisasjonspsykologiske prosesser
  • kan forstå, forutsi og påvirke atferd i organisasjoner

Generell kompetanse

  • forstår ulike prinsipper for å fremme motivasjon blant aktører i arbeidslivet
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det forutsettes at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk for årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling og bachelor i Human Resource Management. Valgemne for andre studenter ved Nord universitet.
Forelesninger i forbindelse med samlinger. Tilbud om Individuell prøveeksamen (frivillig, men anbefales på det sterkeste).
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.
Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, karakterregel Bokstavkarakterer
Penn, linjal, PC, og inntil 2 stk. tospråklige ordbøker