En lærer underviser en elev.
Master (5 år)

Grunnskolelærerutdanning 1-7, nett- og samlingsbasert

Ta lærerutdanning og bli lærer på 1. til 7. trinn! Utdanninga er samlingsbasert og gir deg gode muligheter til å gå rett ut i en meningsfull jobb.

Det er ikke opptak til dette studiet høsten 2024.