Et barn leker med en lekebil i ei sandkasse.
Kortere studier

Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen - Kompetanse for fremtidens barnehage

Nettstudier

Om studiet

Vil du fordype deg i utviklingsarbeid i barnehagen? Denne videreutdanningen gir deg en grundig innføring i arbeid, metoder og verktøy for ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet vil gi deg økt kompetanse for arbeid som pedagogisk leder, fagleder og andre lederjobber i barnehagen. Utdanningen er nettbasert og fleksibel, og skal kombineres med arbeid i barnehage

Hva kan du jobbe som?

Studiet gjør deg mer kvalifisert for rollen som barnehagelærer, pedagogisk leder, fagleder, eller styrer/daglig leder.

Undervisning i sanntid kl. 0900 – 1500 på følgende datoer:

30.08, 13.09, 11.10, 01.11, 22.11

17.01, 07.02, 13.03, 17.04, 08.05

Det inngår ikke praksis i studiet.

Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. For å være kvalifisert må søker dokumentere ansettelsesforhold i en barnehage med stemplet attest fra arbeidsgiver.

Rangeringsregler:

1. Fullført barnehagelærerutdanning (tilsvarende 3 år)

2. Annen relevant pedagogisk bachelor med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (totalt 60 sp.)

Læringsutbytte   

Kunnskap:  

 • Har utdypende kunnskap om teoretiske perspektiver på utviklingsarbeid i barnehagen.  
 • Har god kunnskap om ulike lederstrategier i utviklingsarbeid i barnehagen.  
 • Har god kunnskap om teori og nyere forskning om barnehagen som en lærende organisasjon.  
 • Har god kunnskap om partnerskap - og nettverksarbeid i kompetanseutvikling  
 • Har god kunnskap om profesjonelle læringsfellesskap, veiledning og refleksjon  

Ferdigheter:  

 • Kan analysere og vurdere behov for utviklingsarbeid i barnehage i forhold til rammeplanens innhold og oppgaver  
 • Kan initiere, planlegge, lede og vurdere relevant utviklingsarbeid i barnehage  
 • Kan bruke ulike veiledningsstrategier  
 • Kan lede refleksjon og samarbeidsprosesser i ett lærende praksisfellesskap  

Generell kompetanse:  

 • Kan kritisk reflektere over eget utviklingsarbeid og egen ledelse av dette  
 • Har god forståelse av betydningen av partnerskap i utviklingsarbeid   
 • Kan etablere en kollektiv organisasjonskultur i personalgrupper