Samling av tamrein ved ei innhengning.
Kortere studier

Med joik som utgangspunkt

Levanger

Om studiet

Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle mangfoldet.
Som annen tradisjonskunnskap har joiken fram til nå i stor grad blitt videreført gjennom muntlig overlevering mellom generasjoner. Vi lever i et samfunn der hele verden finns innen rekkevidde, og der påvirkningen fra en global mediekultur er sterk. Om vi i tillegg ønsker å beholde en lokal identitet i våre kulturelle uttrykk kreves det bevisste valg fra vår side. Dette studietilbudet kan være et viktig bidrag i den hensikt.

Hva kan du jobbe som?

I tillegg til den realkompetansen studiet gir, som videreutdanning blant annet, kan det settes inn i disse sammenhengene:
  • som del av et frittstående bachelorløp

Videre utdanning

Studiet kan inngå i en selvvalgt bachelorgrad.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

KUNNSKAP

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt bruksområde
  • har kunnskap om moderne musikk med referanser til joik
  • har kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger.

FERDIGHETER

Studenten

  • kan gjøre rede for ulike former for joik fra ulike områder og tidsperioder
  • kan lage egne joiker og framføre disse - både tradisjonelt (vokalt), og i nye rammer (arrangert, instrumentalt og/eller koblet med nyere musikkgenre)
  • kan formidle kunnskap om joik i skolen.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • har en grunnleggende innsikt i samisk kultur, med hovedvekt på det sørsamiske området