Samling av tamrein ved ei innhengning.
Kortere studier

Med joik som utgangspunkt

Levanger

Sørsamisk kultur og musikk er en viktig del av vår felles kulturarv. Lær mer om joik og bidra til å bevare lokal identitet i kulturelle uttrykk.


Om studiet

Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle mangfoldet.
Som annen tradisjonskunnskap har joiken fram til nå i stor grad blitt videreført gjennom muntlig overlevering mellom generasjoner. Vi lever i et samfunn der hele verden finns innen rekkevidde, og der påvirkningen fra en global mediekultur er sterk. Om vi i tillegg ønsker å beholde en lokal identitet i våre kulturelle uttrykk kreves det bevisste valg fra vår side. Dette studietilbudet kan være et viktig bidrag i den hensikt.

Hva kan du jobbe som?

I tillegg til den realkompetansen studiet gir, som videreutdanning blant annet, kan det settes inn i disse sammenhengene:
  • som del av et frittstående bachelorløp

1. samling: 12. og 13. september

2. samling: 10 og 11. oktober

3. samling: 21. og 22. november

4. samling: 30. og 31. januar

5. samling: 20. og 21. mars (eksamen)

Alle samlinger torsdag fra 12:15 - 18:00 og fredag 09:15: -15:00 på Røstad, Campus Levanger.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet kan inngå i en selvvalgt bachelorgrad.

KUNNSKAP

Kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt bruksområde
  • har kunnskap om moderne musikk med referanser til joik
  • har kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger.

FERDIGHETER

Kandidaten

  • kan gjøre rede for ulike former for joik fra ulike områder og tidsperioder
  • kan lage egne joiker og framføre disse - både tradisjonelt (vokalt), og i nye rammer (arrangert, instrumentalt og/eller koblet med nyere musikkgenre)
  • kan formidle kunnskap om joik i skolen.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • har en grunnleggende innsikt i samisk kultur, med hovedvekt på det sørsamiske området
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord sine nettsider.