Opptakskvoter

Når du søker opptak til høyere utdanning kan du konkurrere i forskjellige kvoter.

Når du søker opptak til studier gjennom Samordna opptak vurderes du i en ordinær kvote og eventuelt i kvoten for førstegangsvitnemål. Nord universitet har i tillegg egne kvoter til Bachelor i journalistikk og Master i spesialsykepleie.

Ordinær kvote

Alle søkere i Samordna opptak konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. ​Konkurransepoeng består av skolepoeng og eventuelle tilleggspoeng og alderspoeng.

Les mer om ordinær kvote på Samordna opptaks side om ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og

  • har fått vitnemål merket som førstegangsvitnemål fra et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring
    eller
  • har generell studiekompetanse med vitnemål fra et yrkesfaglig utdanningsprogram tatt på normal tid, enten med Vg4 påbygg til generell studiekompetanse eller studiekompetansefagene tatt i tillegg.

Det er den videregående skolen din som avgjør om du får et førstegangsvitnemål eller ikke. Er du usikker på om du får førstegangsvitnemål må du snakke med skolen din.

I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Du får ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote.

Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren din automatisk. Hvis du ikke når opp i konkurransen om studieplass i den ene kvoten, kan du likevel nå opp i den andre. 50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål.

Les mer om kvote for førstegangsvitnemål på Samordna opptaks side om førstegangsvitnemål.

Kvoter til bachelor i journalistikk

Ti prosent av studieplassene er reservert for søkere med relevant arbeidspraksis.

Les mer om opptakskvoter til journalistutdanning.

Kvoter til master i spesialsykepleie

For informasjon om kvoter til master i spesialsykepleie, se opptakskravene på studieprogramsiden.