to barn som klemmer
Kortere studier

Pedagogisk ledelse og veiledning i barnehagen

Nett

Bli en bedre pedagogisk leder og veileder i barnehagen!  Få avanserte kunnskaper og ferdigheter knyttet til det å være leder i barnehagen.


Om studiet

Ønsker du å utvikle deg som leder i barnehagen?

En viktig del av jobben som barnehagelærer, er å være leder. Du leder barn og du leder voksne. I dette studiet blir du en bedre pedagogisk leder og veileder. Pedagogisk ledelse og veiledning i barnehagen vil gi deg avanserte kunnskaper og ferdigheter knyttet til pedagogisk ledelse og veiledning.

Studiet er en del av master i barnehagepedagogikk

Undervisningen er nettbasert (med mulighet for å møte seminargruppen fysisk). Det varieres mellom nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid, og diskusjoner og arbeid i seminargrupper. Emnet har en studentaktiv arbeids- og undervisningsform som krever at studenten er forberedt, selvdreven, og deltar aktivt i seminargruppen. 
Det inngår ikke praksis i emnet.

Lærer- eller barnehagelærerutdanning, barnevernspedagoger eller annen pedagogisk utdanning som gir bachelorgrad med faglig fordypning i pedagogikk eller spesialpedagogikk på minimum 90 studiepoeng.

Utenlandsk eller eldre utdanning som gir tilsvarende kompetanse som en bachelor barnehagelærerutdanning, eller bachelor i pedagogikk eller bachelor med faglig fordypning i pedagogikk eller spesialpedagogikk på minimum 90 studiepoeng.

Dersom studenten ikke har arbeid i en barnehage, må studenten gjøre avtale med en barnehage for å gjennomføre et Arbeidskrav. Arbeidsforhold eller avtale med barnehage må dokumenteres ved opptak, med stemplet attest.

Studiet er tilpasset studenter som ønsker videreutdanning på deltid. 

Læringsutbytte 

En student skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Ved gjennomført studium skal studenten:   

  • Ha avansert kunnskap om teori og nyere forskning om ledelse og lederrollen og deres betydning for pedagogisk ledelse i barnehagen
  • Ha avansert kunnskap om kommunikasjon, veiledning og pedagogisk ledelse i barnehagen
  • Ha inngående kunnskap om makt og verdier knyttet til kommunikasjon og veiledning

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten kunne:   

  • Analysere og forholde seg kritisk til hvordan ulike lederroller og strategier kan anvendes i rollen som pedagogisk leder
  • Planlegge, begrunne og gjennomføre individuelle og kollektive veiledningsprosesser i barnehagen
  • Analysere og forholde seg kritisk til hva som kjennetegner lederroller i barnehagen   

Generell kompetanse 

Etter deltakelse i emnet skal studenten ha generell kompetanse i å:  

  • Analysere og vurdere profesjonsetiske spørsmål, særlig knyttet til ledelse, ansvar, respekt og maktperspektiver i barnehagen, og kunne formidle slik innsikt til andre
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.