Det samiske flagget vaier i vinden.
Kortere studier

Sørsamisk begynnernivå del 1: Muntlig sørsamisk i hverdagslige situasjoner

Snåsa, Grong

Om studiet

Vil du lӕre deg sørsamisk – og bli den arbeidstakeren alle vil ha?

På studiet Sørsamisk begynnernivå del 1 får du lӕre det grunnleggende om sørsamisk. Våre lӕrere er eksperter i det sørsamiske språket og litteratur. Nord universitet tilbyr en utdanning av høy kvalitet som er rettet mot de som ønsker å arbeide til beste for samisk språk, kultur og samfunn.

På studiet Sørsamisk begynnernivå del 1 lӕrer du å snakke, forstå og ta del i samtaler på sørsamisk.

I tillegg inneholder studiet lese- og skriveøvelser og det grunnleggende om oppbyggingen av det sørsamiske språket.

Studiet forbereder deg til andre del på Sørsamisk begynnernivå, og derifra kan du fortsette til tredje og fjerde del.

Utdanningen gir deg mange muligheter innen arbeidslivet. Behovet for kunnskap i sørsamisk språk og kultur er stort. Det trengs hos ansatte i skoler og barnehager, i forvaltning og kultursektoren som språkkonsulenter og oversettere.

Er du klar for å bli flink i sørsamisk? Start med å søke Sørsamisk begynnernivå del 1!

Oppstart fredag 22.9.2023.

I forbindelse med fysiske samlinger kreves oppmøte på Snåsa/ Grong.

Undervisning hver fredag (kl. 08:30 - 13:45):

September: 29.(nett)

Oktober: 6., 20. og 27.

November: 3., 10., 17. og 24.

Desember: 1., 8. og 15.(nett)

Januar: 5., 12.(nett), 19. og 26.(nett)

Februar: 2.(nett), 9. og 16.

Mars: 1., 8., 15. og 22.(nett)

April: 12., 19. og 26.(nett)

Søkeren må ha samisk tilknytning

Rangering ut fra følgende kategorier: (søker må velge hvilken kategori de ønsker å søke i forhold til)

1. Søkere i en samisk familie med barn som får samisk opplæring.

Godkjent dokumentasjon:

Samisk familie kan dokumentere ved signert erklæring av tredjepart, som for eksempel erklæring fra skolen eller barnehagen som barna går på.

2. Samer som ønsker å lære seg språket.

Godkjent dokumentasjon: Signert motivasjonsbrev om søkers samiske tilknytning.

3. Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske området

Godkjent dokumentasjon: Signert erklæring fra arbeidsgiver.

4. Ikke-samiske søkere bosatt i samisk område.

Godkjent dokumentasjon: Dokumentasjon av bostedsadresse.

Ved flere søkere enn studieplasser blir søkerne prioritert etter prinsippet «først-til-mølla», det vil si tidspunktet for innsendt søknad.

Kunnskap

Kandidaten

-har kjennskap til sørsamisk grammatikk (lydlære, syntaks og morfologi) med vekt på bøyningsmønstrene for de ulike ordklassene og bruken av kasus

-har kjennskap til ordbøker og grammatikker i bokform og digitalt, og andre tilgjengelige digitale ressurser og språklæringsverktøy for sørsamisk

Ferdigheter

Kandidaten kan

-forstå og uttrykke seg på sørsamisk på et grunnleggende nivå

-bruke grunnleggende elementer i oppbyggingen av det sørsamiske språket

-forstå muntlig sørsamisk knyttet til familie, nærmiljø og tradisjonelle samiske omgivelser når man snakker tydelig.

-delta i enkle samtaler på en enkel måte om kjente emner hvis samtalepartneren snakker tydelig, omformulerer og hjelper kandidaten med å formulere talen sin.

-lese og uttale sørsamisk på et grunnleggende nivå

-lese og forstå enkle og tydelige tekster på sørsamisk og svare på enkle spørsmål om disse muntlig og skriftlig på sørsamisk.

-presentere ulike enkle tema

Generell kompetanse

Kandidaten

-ser mulighetene for å være med på å bevare det sørsamiske språket sammen med samisktalende i ulike kommunikasjonssituasjoner

-skal være bevisst det samiske språkets bånd til samiske tradisjoner, levekår og natur

-kan reflektere over egen språklige kompetanse