Det samiske flagget vaier i vinden.

Sørsamisk begynnernivå del 3: skriftlig og muntlig sørsamisk på viderekommende nivå

Levanger

Om studiet

Vil du fordype deg i sørsamisk - og bli den arbeidstakeren alle vil ha?

På studiet Sørsamisk begynnernivå del 3 får du lӕre om sørsamisk litteratur og språk. Våre lӕrere og forelesere er eksperter i sørsamisk språk og litteratur. Nord universitet tilbyr en utdanning av høy kvalitet som er rettet mot de som ønsker å arbeide til det beste for samisk språk, kultur og samfunn.

Studiet forbereder deg til fjerde del av Sørsamisk begynnernivå, hvoretter du er kvalifisert for å studere sørsamisk bachelorgrad eller lӕrerutdanning på Nord universitet.

Utdanningen gir deg mange muligheter innen arbeidslivet. Behovet for kunnskap i sørsamisk språk og kultur er stort. Det trengs kunnskap i f. eks. skoler og barnehager, i forvaltning og kultursektoren som språkkonsulenter og oversettere.

Er du klar for å bli profesjonell i sørsamisk? Start med å søke Sørsamisk begynnernivå del 3!

Videre utdanning

Emnet gir kompetanse til å kvalifisere for opptak på Sørsamisk begynnernivå del 4, hvoretter studenten er kvalifisert for opptak til sørsamisk bachelorgrad eller lӕrerutdanning ved Nord universitet.

Oppstart 14.-15.september på campus Levanger, Nord universitet.

Studiet inneholder fire to-dagers-samlinger, 27 nettbaserte leksjoner mellom samlingene og 10 fysiske eller nettbaserte språkverksteder.

Samlinger:

15.-15-9.2023

2.-3.11.2023

4.-5.1.2024

14.-15.3.2024

Nettbasert oppfølgning på Zoom:

September: 21. og 28.

Oktober: 5., 19. og 26.

November: 9., 16., 23.og 30.

Desember: 7. og 14.

Januar: 11., 18. og 25.

Februar: 1., 2., 8., 15 og 29.

Mars: 21.

April: 4., 11., 18. og 25.

Mai: 2..og 3.

Språkcafè:

17.11.2023 (nett)

1.12.2023 (nett)

15.12.2023

12.1.2024 (nett)

26.1.2024

9.2.2024 (nett)

16.2.2024

8.3.2024 (nett)

22.3.2024

12.4.2024 (nett)

26.4.2024

Studenter som har fullført studiet Sørsamisk begynnernivå del 2 (15sp), eller kan dokumentere annen utdanning på tilsvarende nivå, kvalifiserer for opptak på studiet.

Kunnskap

Kandidaten

-kan gjøre rede for grunnelementer i ordbøyning og setningsoppbygging av det sørsamiske språket

-har kunnskap om ulike type sørsamiske tekster

Ferdigheter

Kandidaten kan

-snakke med god uttale og intonasjon

-delta i spontane samtaler i nåtid og fortid

-bruke forståelig ordbøyning og setningsstruktur og faste uttrykk i egne tekster og egen tale

-analysere enkle ordformer og setninger

-delta i og opprettholde samtaler om ulike kjente og mer abstrakte tema

-forberede og gi en presentasjon på sørsamisk om et kjent tema

-respondere på andres presentasjoner

-gi uttrykk for egne meninger om enkle ting og følelser i tekster og tale

-skrive enkle, sammenhengende tekster i nåtid og fortid om tema hen er interessert i, og enkle fortellinger om noe som har hendt

-gjenfortelle på sørsamisk handlingen fra noe hen har hørt, sett eller lest.

-lese og forstå faktatekster når strukturen i teksten er klar og temaet erkjent

-lese og forstå enkle skjønnlitterære tekster ved hjelp av en ordbok eller ordliste

Generell kompetanse

Kandidaten

-kan bruke ulike ordbøker og digitale studieverktøy for å lette språklӕring

-kan bruke samisk i hverdagssituasjoner både muntlig og skriftlig

-kan lese, forstå og gjenfortelle samiske fortellinger

-kan bruke ord og uttrykk i relasjon til samisk kultur og tradisjon