Aquaculture and Marine Biosciences

Se studieprogram

Høst 2020 (1. semester)

Valgemner
BI222F
10 sp
BI205F
10 sp
AK122F
10 sp
Semesterpakken i akvakultur og marinbiologi inkluderer følgende emner à 10 studiepoeng:
 • Akvakultur
 • Oseanografi
 • Fiskefysiologi

Kunnskap:

Studenten skal

 • kunne vise kunnskap om oppdrett av laks, kveite, torsk og leppefisk.
 • utvikle grundig kunnskap om fiskens fysiologi
 • kunne vise forståelse av hav som miljø for levende organismer

Ferdigheter:

 • Studenten skal være i stand til å forklare prinsippene som brukes i oppdrett for den enkelte art; fra egg til høsting.
 • kunne forklare hvordan ulike grupper fisk er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø
 • kunne definere og bruke sentrale begreper i grunnleggende fysisk oseanografi

Generell kompetanse:

 • Studenten skal være i stand til å diskutere ulike utfordringer i havbruksnæringen, slik som velferd og bærekraft.
 • få øvelse i muntlige og skriftlige framlegging
 • kunne innta en kritisk holdning til `lettvinte sannheter¿ om havene som fysisk miljø
Studiet er beregnet på utvekslingsstudenter, og kravet er minst 1,5 år med biologistudier på universitets/høgskolenivå.
Hvis du bygger på denne graden gir det ulike yrkesmuligheter både i privat og offentlig sektor.  
Studenter kan søke overgang til bachelor i biologi. Etter endt bachelorgrad er man blant annet kvalifisert for master i biologi og akvakultur.
Semesteravgift og pensumlitteratur.
Se vurderingsformer for hvert enkelt emne.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.