En lærer og elev i et klasserom.
Kortere studier

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1, Namsos

Namsos

Er du lærer i Namdalen og vil styrke kompetansen din i veiledning? Studiet gir formell kompetanse innenfor veiledningsfeltet.


Om studiet

Er du lærer i barnehage- eller skolesektoren og ønsker å utvikle din kompetanse i veiledning? Da kan dette studiet være aktuelt for deg!

Dette studiet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse under forutsetning om at tilbudet primært skal være rettet mot lærere i skole – og barnehagesektoren som jobber i Namdalsregionen (Lierne, Rørvik, Grong, Snåsa, Overhalla, Høylandet, Flatanger, Leka, Namsos, Nærøysund, Namsskogan, Nordlige deler av Osen).

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir formell kompetanse innenfor veiledningsfeltet generelt og tilfredsstiller nasjonale krav som stilles om veiledningskompetanse for praksislærere og mentorer spesielt. Slik vil studiet kunne gi fortrinn til stillinger der det stilles krav til formell veiledningskompetanse.

Samlinger foregår enten via Nett (Zoom) eller fysisk ved Nord universitets studiested i Namsos.

Samlinger H24 (med forbehold om endringer grunnet uforutsette forhold):

Uke 35: Onsdag 28/8 kl. 0900-1400 (nett)

Uke 37: Onsdag 11/9 kl. 1000-1530 og Torsdag 12/9 kl. 0830-1400 (Namsos)

Uke 40: Onsdag 2/10 kl. 1000-1530 og Torsdag 3/10 kl. 0830-1400 (Namsos)

Uke 43: Onsdag 23/10 kl. 0900-1400 og Torsdag 24/10 kl. 0900-1400 (Nett)

Uke 46: Onsdag 13/11 kl. 1000-1530 og Torsdag 14/11 kl. 0830-1400 (Namsos)

 • Fullført og bestått profesjonsutdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer eller lærer i videregående skole.
 • Andre profesjonsutdanninger på bachelornivå kan kvalifisere, som vernepleiere, barnevernspedagoger, sosialt arbeid, eller tilsvarende bachelorgrader.
 • Minimum 2 års praksis som lærer eller annet relevant pedagogisk arbeid etter endt utdanning. Deltidsstillinger regnes om til heltid for å dekke kravet om 2 år heltids praksis
 • Ansettelsesforhold i en skole eller barnehage. Hvis du ikke er ansatt, må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole eller barnehage mens du gjennomfører videreutdanningen.
  Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Les om hvordan du dokumenterer opptakskrav her: https://www.nord.no/studier/opptak/dokumentasjon

Rangering

Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, rangerer vi søkerne etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Ansatte i skole- og barnehage i Namdalsregionen

2. Ansatte i skole- og barnehage i andre geografiske områder

3. Kvalifiserte søkere som ikke er ansatt i skole eller barnehage, men som har dokumentert tilgang til praksisplass

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2, 15 sp. Det kan søkes godkjent og innpasset i relevante pedagogiske masterløp.

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om egen virksomheten som system og veiledningens betydning for læring og utvikling av egen yrkesprofesjon
 • kan anvende kunnskapen om kommunikasjon og kritisk analysere etiske forhold som knytter seg til veiledningen, også på nye områder innen fagområdet.
 • kan analysere og anvende ulike tilnærmingsmåter innen medvirkning og veiledning på en situasjonstilpasset måte

Ferdigheter

 • kan analysere og forholde seg analytisk kritisk til ulike teorier, metoder og modeller i rollen som veileder
 • kan analysere og fortolke en situasjon, for deretter tilpasse og lede veiledning for å utvikle den pedagogiske praksisen
 • kan analysere og videreutvikle ferdigheter i å støtte og utfordre studenter/ nyutdannede profesjonsutøvere innen tema, saksfelt eller utfordringer de ønsker veiledning på

Generell kompetanse

 • kan analysere og kritisk reflektere over veiledning som bidrag til utvikling og nyorientering i egen virksomhet
 • kan kritisk vurdere og anvende relevant forskning som grunnlag for kvalifisert veiledning
 • kan anvende kunnskap om veiledning knyttet til nyutdannedes utfordringer i overgangen utdanning - profesjon
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.