Fire voksne sitter ved et bord og arbeider.
Kortere studier

Veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid for ledere i barnehage- og skolesektoren 1

Er du eier eller leder i barnehage eller skole og interessert i å utvikle veiledningskompetansen din? Studiet er rettet mot kommuner i Namdalen.