Meld deg inn i alumnordningen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Olav Frigaard
Meld deg inn i alumnordningen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Dette er oppfordringen fra fakultetsdirektør Olav Frigaard, som selv er alumn og ser nytten av nettopp det.

Ved å være alumn har du mulighet til å opprettholde kontakten med både forelesere og medstudenter, også etter at du er ferdig som student. Dette kan være nyttig av flere grunner. Det mest åpenbare er jo det sosiale aspektet. Du får mulighet til treffe igjen tidligere medstudenter du ellers står i fare for å miste kontakten med

– I tillegg får du bistand fra universitetet til å arrangere alumn-treff, om du ønsker det påpeker Frigaard.

Bygg nettverk

Hovedgrunnen til å melde seg inn en alumn-ordning er likevel at du blir en del av et profesjons-nettverk. Du får mulighet til å holde deg oppdatert på det som foregår innenfor ditt felt og knytte nye kontakter, i tillegg til at du opprettholder og bevarer kontakt med de du ble kjent med under utdanningen. Dette mener Frigaard alle studenter bør ha i bakhodet.

– Vi vet av erfaring at mange jobber også formidles gjennom bekjentskaper. Derfor er denne typen nettverksbygging viktig, sier Frigaard.

Startskudd for rekrutteringen nå

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag jobber i disse dager med å rekruttere avgangsstudenter til alumnordningen ved fakultetet. Vi kommer til å sende ut en egen e-post til alle avgangsstudenter ved våre grunnutdanninger. I tillegg kommer det melding på Canvas. Vi kommer også til å ta oppstilling i kantinene rundt omkring.

– Dette er felles tiltak for alle fakultet, forklarer Frigaard.

Vi ønsker også at alle ansatte som har tatt utdanningen ved Nord universitet, eller noen av de sammenslåtte institusjonene, skal melde seg inn i ordningen. På den måten vil man få innblikk i ordningen og bedre kunne bidra til å framsnakke ordningen til studentene.

– Det er jo ikke til å legge skjul på at en viktig del av en alumnordning er å rekruttere til våre videreutdanninger, sier Frigaard.

Årshjul med spennende innhold

Arbeidet med å lage et årshjul er nå i gang, og vi tror dette kan bli av både faglig og sosial interesse for våre alumner. Hovedfokus er på at det skal gi en merverdi å være medlem i en slik ordning. Det er også viktig for oss å bidra til at vi bygger merkevaren Nord universitet sammen med de andre fakultetene.

– Vi ønsker derfor å bidra til godt samarbeid mellom fakultetene når det gjelder alumnarbeid, sier Frigaard

Planen er å fortsette med webinarer for grunnskole og barnehage. Her har vi allerede gjennomført ett webinar, og det ble svært godt mottatt. Vi har også sendt ut flere nyhetsbrev, og det fortsetter vi med. Disse vil inneholde informasjon om våre etterutdanninger, forskningssaker og annet interessant innhold for målgruppen.

– Sist, men ikke minst, planlegger vi alumntreff. Her er vi veldig tidlig i planleggingsfasen enda, men mer informasjon kommer etter hvert, sier Frigaard.

Gratis jobbsøkerkurs

For å gi våre avgangsstudenter en god start på yrkeskarrieren, inviteres alle nye alumner, sammen med de som allerede er medlemmer, til et gratis jobbsøkerkurs. Kurset holdes på Teams onsdag 31. mai 18.00 - 20.00 i regi av Utdanningsforbundet.

– Invitasjon kommer på e-post til alumner og avgangsstudenter, avslutter Frigaard.