Populære utdanninger innen økonomi og ledelse

To kvinner inne i en foaje ved trappenedgang. Foto

Attraktiv utdanning: Cathrine Harsem og Mari Eline Syraksen er økonomistudenter som begynte på årsstudium, hoppet videre til bachelor og nå tar sikte på en mastergrad. Foto: Hege Eilertsen/Nord universitet.

Populære utdanninger innen økonomi og ledelse
Hele 1399 søkere har en økonomi- eller ledelsesutdanning ved Nord universitet øverst på sin ønskeliste i årets Samordna opptak.

Nord universitet har økonomi- og ledelsesutdanninger av ulikt omfang – fra årsstudier, via bachelorgrader og mastergrader til doktorgrad. Universitetet har studiesteder i både Nordland og Trøndelag, og hele seks studiesteder kan friste med en ledelsesutdanning ved årets opptak.

Årsstudiet i Personalledelse og kompetanseutvikling og bachelorgraden i Økonomi og administrasjon er eksempler på utdanninger som tilbys flere steder. Den tradisjonsrike siviløkonomutdanningen er en fem-årig integrert mastergrad som har halvannen søker per studieplass i Samordna opptak. I tillegg tilbys siviløkonom som to-årig masterpåbygging, og her er det 3,83 søkere per studieplass.

– Det er veldig gledelig å se den store interessen for våre utdanninger innenfor økonomi og ledelse. Kompetansen studentene oppnår er relevant for et bredt spekter av virksomheter, i både offentlig og privat sektor. Det er også godt å konstatere at mange av studiene tilbys på flere studiesteder. På den måten kan vi effektivt bygge kompetanse i både Nordland og Trøndelag, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

Fleksible studier er populære

Totalt er det 213 personer som har søkt en av Nord universitets barnehagelærerutdanninger, mot 138 i fjor.

Etter ønske om desentral barnehagelærerutdanning fra flere kommuner i både nordlige delen av Trøndelag og den sørlige delen av Nordland, valgte Nord universitet å flytte 30 studieplasser fra campusutdanningen i Levanger til en nett- og samlingsbasert utdanning på Kolvereid som går over fire år. Endringen har foreløpig gitt ønskede resultater med hele 55 søkere.

Nord universitet har totalt 29 studieprogram i Samordna opptak som er samlingsbasert. Dette er en populær kategori av studier.

Det tegner seg et bilde av at fleksibilitet er viktig for mange som søker utdanning.

Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor

– Det tegner seg et bilde av at fleksibilitet er viktig for mange som søker utdanning. Vi ser det tydelig for barnehagelærerutdanningene våre, men også for andre utdanninger. I tillegg til samlingsbaserte program har vi fire nettbaserte studieprogram som også er populære.

– Det er en viktig del av samfunnsoppdraget å være til stede med utdanningstilbud som har høy faglig kvalitet og fleksibel organisering, sier Levi Gårseth-Nesbakk.

Voksen mann i dress med armene i kors. Foto
Fleksibilitet er viktig: – Det tegner seg et bilde av at fleksibilitet er viktig for mange som søker utdanning, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet. Foto: Roger Grostad.

Andre utdanninger i Samordna opptak

Nord universitet har totalt 4300 førsteprioritetssøkere i årets Samordna opptak, en liten oppgang fra 4219 søkere i 2023.

I år lyser universitetet ut en deltids paramedisinutdanning i Namsos. Til de 30 studieplassene har det meldt seg hele 277 søkere som har studiet øverst på sin ønskeliste.

Sykepleierutdanningen har 415 studieplasser i Samordna opptak og har 416 førsteprioritetssøkere.

Samfunnsfaglig utdanning ved Nord universitet er førstevalget for 615 søkere, mens utdanninger innenfor havbruk og landbruk fanget interessen til 334 søkere.

Lokalt opptak

I tillegg til Samordna opptak lyser Nord universitet ut mange studier på lokalt opptak.

En rekke av studiene på lokalt opptak er nettbasert, det vil si at studentene møter lærere og hverandre digitalt.

Innkjøpsledelse, E-helse og Praktisk-pedagogisk utdanning er eksempler på nettbaserte studier der det er kø for å komme inn.

– Nettbaserte studier har den fordel at de i sin helhet kan gjennomføres fra valgfritt sted. Tidligere var det stort sett kortere nettbaserte studier. I år lyser vi også ut mastergrad i barnehagepedagogikk. Det er flott å se at vi har 71 søkere til 30 studieplasser, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

 20232024
Utdanningsområde + UtdanningstypeSøknader

førstevalg
Søknader

førstevalg
ESTETISK1022
HELSEFAG - PARAMEDISIN115277
HELSEFAG - BARNEVERN5133
HELSEFAG - RESEPTAR4526
HELSEFAG - SOSIONOM167158
HELSEFAG - SYKEPLEIER460416
HELSEFAG - VERNEPLEIER7638
HELSEFAG - VETERINÆR217193
HISTORIE8278
IDRETT11996
LAND- OG HAVBRUK375334
LÆRER - TRAFIKKLÆRER248262
LÆRER - BARNEHAGELÆRER138213
LÆRER - YRKESFAGLÆRER8457
LÆRER - GRUNNSKOLELÆRER 1-712780
LÆRER - GRUNNSKOLELÆRER 5-107076
LÆRER - LEKTORUTDANNING 8-132827
LÆRER - LÆRER I PRAKTISKE OG ESTETISKE FAG 1-131111
MEDIEFAG8471
REALFAG2518
SAMFUNN580615
SPRÅK11697
ØKONOMISK ADMINISTRATIVE UTDANNINGER9911102
I alt42194300

Økonomi og ledelsesutdanninger i Samordna opptak:

Vesterålen
Personalledelse og kompetanseutvikling

Bodø
Eiendomsmegling og markedsanalyser
Luftfartsledelse
Markedsføring
Personalledelse og kompetanseutvikling
Siviløkonom
Økonomi og administrasjon
Økonomi, markedsføring og ledelse
Havbruksdrift og ledelse
Human Resource Management (HRM)

Mo i Rana
Personalledelse og kompetanseutvikling
Økonomi og digitalisering
Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling

Steinkjer
Økonomi og administrasjon

Levanger
Personalledelse og kompetanseutvikling
Human Resource Management (HRM)

Stjørdal
Økonomi, markedsføring og ledelse