Utforsket Nord-Sveriges eventyrlige satsing på grønn industri

Selfie fra Skellefteå med noen av deltakerne.

Studenter på besøk i Skellefteå.

Utforsket Nord-Sveriges eventyrlige satsing på grønn industri
Masterstudenter fra Nord universitet på utfart for å studere Sveriges suksess med grønn industrialisering i nord.

På 1970 tallet ble Nord-Sverige tømt for nesten all arbeidskraft som dro sydover for å jobbe i industrien.

I dag er nord senteret for grønn industriutvikling i vårt naboland. Folk flytter nordover for å finne arbeid og muligheter. En gruppe masterstudenter fra programmet «Sustainable leadership and Arctic Perspectives» fra Nord universitet dro sammen med sine lærere dro til Skellefteå for bedre å forstå dette fenomenet.

Nøkkelen til byens (og regionens) suksess er knyttet til en rekke faktorer som samhandler nært med hverandre.

Norvolt er selskapet som har bidratt til å forvandle byen som ligger 6,5 times busskjøring nesten rett øst fra Bodø ved Botnviken. Norvoltfabrikken er Europas største batterifabrikk. Når den produserer for fullt vil den gi batterier til en million elektriske biler hvert år. Fabrikken ruver og har en grunnflate på nesten ufattelige 500 mål. 2000 nye arbeidsplasser er skapt.

Europas største batterifabrikk ligger i Skellefteå.

Northvolt er ikke alene. I nærområdet er det i dag bygget opp 4000 selskaper. Boden-gruvene, som produserer bl.a. kopper og sink, har vært i produksjon i 100 år. Smelteverket Rønnskar er verdens nest reneste når det gjelder karbonintensitet i den smeltete malmen. 200 km lenger nord i Luleå er SSAB i ferd med å lage verdens første grønne stål.

Studentene besøkte også et nylig opprettet forskningsinstitutt, Arctic Center of Energy, finansiert bl.a. av Norvolt og det lokal universitetet som spesialiserer seg på elektrifisering og det grønne skiftet.

Den institusjonen som på dag-til-dag basis binder all innsats i Skjellefteå sammen er kommunen. Deres representanter har en ekstremt god oversikt og kunnskap om de store mulighetene det grønne skiftet har gitt og gir for lokalt næringsliv.

Det er ingen enkelt faktor som kan forklare hvorfor denne delen av Sverige har en nesten eventyrlig satsing på «grønn industri». Et stort regionalt kraftoverskudd (bygget på vind og vann) ligger i bunn. Samspillet mellom et gjennom-profesjonelt næringsliv koplet til en god lokal kommunesektor er en annen del av forklaringen. Og til sjuende og sist er det kanskje Sveriges hundreårige erfaring fra industrisatsing som er del av forklaringen.

Så blir vel neste spørsmål: hva skal til for å få til noe liknende i Nord-Norge?