CoreDIST

CoreDIST er en personlig tilpasset fysioterapibehandling som er spesielt utviklet for å utforske og bedre balanse- og bevegelseskontroll hos personer med multippel sklerose (MS) og hjerneslag.

CoreDIST vektlegger aktivering av kjernemuskulatur (core) i samspill med oppgaver i hender/armer og bein (DIST). Dette fine samspillet er viktig for balanse og postural kontroll i daglige aktiviteter. DIST står for:

  • ​​= dose (høy), dual task (å adressere ulike motoriske oppgaver samtidig eller å kombinere kognitive og motoriske oppgaver)
  • = individualisert, innsikt, intensitet
  • = somatosensorisk aktivering, selektiv bevegelse og koordinasjon
  • =task oriented(oppgaveorientert), trening​