Arktisk forskning: kontekst, teorier og metoder

Forskergruppen vil ta for seg temaer knyttet til det sirkumpolare arktiske området.

Regionen varmes opp fire ganger raskere enn resten av verden og opplever dramatiske endringer i sosioøkonomiske, økologiske og politiske forhold. For å forstå disse prosessene vil vi få tilgang til de moderne teoretiske og metodiske retningene i arktisk forskning og utforske dens relevans for våre felles og individuelle forskningsinteresser. Våre forskningsinteresser dekker relasjoner mellom mennesker og natur (klimaendringer, forurensning, miljøforvaltning) og bærekraftig utvikling av lokale og urfolkssamfunn. Gruppen vil aktivt jobbe for å søke ekstern finansiering, styrke det arktiske nettverket ved FSV/Nord med eksterne partnere og urfolksorganisasjoner, øke relevansen av arktisk forskning for utdanningsprogrammer (f.eks. Nordområdestudier, Master i samfunnsanalyse og doktorgradsutdanning) og bidra til publikasjoner i høyt rangerte arktiske/polartidsskrifter.

Dermed bidrar vi til utviklingen av et av Nord universitets strategiske områder: blå og grønn vekst i Arktis.
Besøk gjerne vår nettside: Welcome – Arctic Research at Nord University (site.nord.no).

Medlemmer:

Forskninggruppesleder:
Julia Olsen, førsteamanuensis, Nord universitet

Forskere:
Astri Dankertsen
Eivind Karlsen
Corine Wood-Donnelly
Elisabeth Pettersen
Olof Andreas Stjernström
Hin Hoarau Heemstra
Kristian Åtland
Astrid Marie Holand
Håkan Torleif Sandersen
Grete Hovelsrud
Albina Pashkevich

Assosiert medlem:
Eivind Junker
Gunhild Birgitte Sætren
James Badu
Helena Gonzales Lindberg
Anna Sveinsdottir
Julien Lebel
Majken Paulsen
Camilla Risvoll
Birgit Pauksztat
Solveig Øye Bjørdal
Rory Cassie

Doktorgradsstudenter:
Charlotte Gehrke
Anne Schäfer
Virginija Popovaite
Barbara Baczynska
Tiril Vold Hansen
Birgitte Rigtrup-Lindemann
Thomas Jean Patrick Pauvret

Masterstudenter:
Master i samfunnsanalyse