Balanseprosjektet

Prosjektet skal bidra til en personalpolitisk nytenkning og bygge en god struktur for det fremtidige likestillingsarbeidet ved universitetet.

​​​​​​​​Budsjett: Total kr. 3 750 000 (hvorav Nord mottar kr. 3 000 000 fra NFR og kr. 750 000 er egenfinansiering)
Finansiør: NFR
Start-/sluttdato: 01.09.2018 - 31.12.2021
Institusjoner involvert i prosjektet: Nord universitet (FSV)

Forskere ved FSV​:

  • Gry Brandser
  • Trude Gjernes
  • Astri Dankertsen

Sammendrag:

Nord universitet ble etablert i 2016. Etter en krevende fusjonsprosess er fagmiljøet blitt større og mer sammensatt, samtidig med at andelen førstekompetente og professorer er for lav. Kompetanseutfordringen ved institusjonen har et klart kjønnet aspekt med en overrepresentasjon av kvinner i undervisningsstillinger og en lav kvinneandel i faglige toppstillinger. I 2017 var andelen kvinner i professorposisjoner 27,3%, men det er stor variasjon mellom fakultetene. Prosjektet skal innhentes relevant kunnskap og utvikles målrettede tiltak for å møte noen særlige kompetanse- og likestillingsutfordringer som universitetet i dag står overfor. Fakulteter og fagmiljøer med særlige likestillingsutfordringer vil bli prioritert i forskningen, og det er et mål at prosjektet skal bidra til en personalpolitisk nytenkning og bygge en god struktur for det fremtidige likestillingsarbeidet.