Frivillige organisasjoner i lokal beredskapsledelse

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark.

Budsjett: Totalt kr. 11 795 000 hvorav kr. 1 455 000 til Nord
Finansiør NFR
Start-/sluttdato: 01.01.2020 - 31.12.2022
Consortium: Institutt for samfunnsforskning, Nord universitet, OsloMet, Roskilde universitet 

Forskere ved FSV:

  • ​Christian Lo

Sammendrag:

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter. Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover dem som er tilgjengelige for offentlige myndigheter, og samarbeid med frivillige aktører er gjerne nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Prosjekt vil frembringe kunnskap om hvordan beredskapssamarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige aktører fungerer på lokalt nivå i Norge og Danmark og hvordan slikt samarbeid kan organiseres på måter som resulterer i god lokal beredskapskapasitet.