Urbefolkning som overlevelse: Hjemmeskaping som kulturell motstandskraft mot effekten av kolonisering og assimilering

Prosjektet skal utforske hvordan samene og inuittene i sin hverdag manifesterer seg som en kulturell form for motstand i forhold til assimilerings-, koloniserings- og velferdspolitikken som ble iverksatt etter krigen i de skandinaviske landene.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Budsjett: Totalt kr. 16,179,000. Av dette Nord kr. 8,695,000, herunder partnere kr. 3,304,000, selvfinansiering kr. NOK 4,180,000.
Start-/sluttdato: 01.12.2021 - 31.12.2025
Finansiør: NFR
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet, University of Greenland, Umeå universitet, Danish Institute for International studies

Forskere ved FSV:

  • ​Astri Dankertsen
  • Astrid Marie Holand

Sammendrag:

Vi skal utforske hvordan samene og inuittene i sin hverdag manifesterer seg som en kulturell form for motstand i forhold til assimilerings-, koloniserings- og velferdspolitikken som ble iverksatt etter krigen i de skandinaviske landene. Mens det har vært omfattende forskning på politikken for direkte assimilering, har mye mindre oppmerksomhet blitt viet til ofte velmente velferds- og boligpolitikker og deres innvirkning på ytterligere eliminering av urfolkskulturer. Foruten å dele noen grunnleggende trekk ved historie, språk, kultur, velferd og politikk, ligner de skandinaviske landene også i den forstand at debattene om kolonisering i stor grad har dreid seg om kulturer og samfunn i tidligere kolonier i ikke-europeiske territorier. Dette «uskyldige» bildet har dempet den interne koloniseringen og assimileringen av urbefolkningens samer og inuitter. Vi vil undersøke etterkrigstidens velferds- og boligpolitikk og dens innvirkning på urfolks hverdagsliv, og hvordan husholdning som tidligere og nåværende praksis kan analyseres gjennom linsene kulturell motstandskraft, overlevelse og avkolonisering.